Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/173

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

]66 XI . Stavanger a1nt. 1884 l885 1886 Udgifter: Kr. Kr. Kr. Rets- og politivæsen . 400 527 594 Offent1ige arbeider . 354 106 97 Skolevæsenet . . . 5,05] 5,254 4,590 Fattigvæsenet . 2,140 2,649 2,848 Iøv1–igt ..... 2,000 2,17O 2.368 “ Tilsamn1en . 9,945 lO,706 10,497 Den kommunale gjæld beløb –sig ved udgangen af 1886 til kr. 8512„ medens bykassens formue samtidig opføres med kr. 21,400. hvoraf kr. 1O.400 falder paa skolebygningen, kr. 530O paa ladestedets ande1 i Falnes kirke og resten paa andre faste eiendomme. Angaaende formues- og skatteforholdene hidsættes for de fire sidste aar følgende tabel: Antagen Antagen Skatbar Skat’ udli8net Inat formue indtægt. indtægt. fast eiend. for-mue. indtægt. Tils. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. l884 780,9O0 227,40O 7l,996 ],036 l,l-72 6,738 8,946 1885 818,200 l89,320 38,536 l,O23 l,l42 4,9l8 7,083 1886 74I,600 158,040 32,622 l,005 l,O82 5,074 7,]6l 1887 – 743,50O l70,5O0 34,292 1,0l8 l„1l5 5,285 7,4l8 Formuesskatten beregnedes i sidstnævnte aar med kr. 1,so pro n1i1le og indtægtsskatten med kr. 15,oo pr. 10O kr. skatba1– indtægt. For tidsrumm et 1 8 5 9–8 3 belyses ovenomhandlede forholde ved følgende fra kommunalstatistiken hentede opgaver- Anta-gen Udlignet Udlignet Bykassens formue. bysl(at. ’fattigskat. gj æld . Kr. Kr. Kr. Kr. 1859 . ? l,80O l,0OO 4,000 ]865 . . ? 4,6O0 800 40O 187O . . l,O48,000 5,2l2 2,4O0 3.584 l875 . . l,0] 2,000 6,356 4,020 1],264 l880 . . l,196,000 3,947 1,993 1I,176 1883 . . 920,000 5,588 ’ 2.532 9,738 Havnekassens indtægter har i 1884–86 gjennemsnitlig udgjort kr. 5O og dens udgifter kr. 30 om aat-et. Dens løse og faste eien- de1e blev i 1886 opgivet til en værdi af kr. 1246. Af legater findes to, lfegge stiftede i kristeligt øiemed og med en samlet kapit-al af omtrent kr. 5400. Antallet af de af fattigvæsenet understøttede hoved- personer har i aarene 1876–-–84 varieret mellem 27 i 1876 som minimum og 50 i 1881 som maximum, Det aar1ige gjennemsnit for den hele niaarige periode var 36„ hvilket svarer til 29 pro mille af ladestedets folltemængde i 1875.