Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/153

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

146 XL Stavanger amt. ’ Den samlede udsæd inden byens grænser vari 1875 omtrent 1O bl. rug og hvede, 22 hl. byg, 52 hl. havre og 13O bl. poteter. Samtidig anvendtes 282 kg. græsfrø, hvorhos 12 ha. jord Var til- saaet med andre rodfrugter end poteter. Kreaturholdet bestod af 135 heste, 33O storfæ, 18 faar, 1 gjed og 154 svin. Bykassens indtægter og udgifter har i de sidste tre aar udgjort: l884 . l 885. l886. Indtægter: Kr. Kr. Kr. Byskat, indbetalt . 301,59l 315,679 286.89I Brændevinsafgift . . l2,000 12,000 10.666 Øl- og vinafgift . . l0,000 l0,000 l0,000 Andre afgifter . . 3,l07 2,746 2,985 Renter ....... 5,087 5,532 5,314 Indtægt af vandverket . . . 23,444 24,l2l 26,767 - af faste eiendomme . 7,844 25,840 4O,977 Andre indtægter ..... l4,934 34,oB3 3o,6o2 Tilsammen . 378.007 429,951 4I4,202 Uc1gîrccx= Fattigvæsenet . . . 130,513 133,502 132,028 Skolevæsenet .... 63,778 67,806 67,322 Geistlighed og kirker . . 11,579 11,868 13,503 Medicinalvæsenet . . 5, 3 9 7 4,4 8 7 5, I 06 Rets- og politivæsen . 21,222 2O,714 20.782 0ffentlige arbeider .... 56,968 63,673 52,995 Gadebelysning ..... 8,916 8, 5 6 7 8,5 60 Udgifter ved faste eiendomme 4,782 I95,253 34,42l Renter af laan ..... 34,462 88,589 58.,737 Andre udgifter ...... l6,957 3“0,2l0 –27,561 Tî1sa111mc11 . 354,574 e24,e69 42],0l5 Bykassens gjæld ved udgangen af 1886 beløb sig til kr. 1„415.,000, hvoraf kr. 1,190,000 1aanegjæld (deraf kr. l,049,200 ifølge obligationer lydende paa ihændehaveren) og kr. 225,000 rest paa det til Jæder-banen tegnede bidrag. Samtidig opføres kommnnens formue med følgende værdier: a) Udestaaende kapitaler kr. 401,934, hvoraf legatkapitaler kr. 300,022; b) faste eiendomme: kirker kr. 448,000, kirkegaarde kr. 27,436, skolebygninger kr. 122,940, vandverket kr. 228,000, kom- mune- og po“litikamme1–bygninger kr. 1I0,I00, sygehus m. v. kr. 61,700, tomter og grunde kr. 17I,575, andre eiendomme (hvoriblandt HilIevaag og Bjergsted) kr. 519,84l, tilsammen kr. l,689,592; c) andre aktiva kr. 20,000, –4 samlet formue kr. 2,111,526. Denne