Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/111

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

lO4 . Indtægter: Byskat indbeta1t * Brændevins- og øla-fgift . Af vandverket - sko Bidrag Iøvrigt ler . XL Stavanger amt. Tilsammen . . Politivæsen . Offentlige arbeider-. . . Sko1evæsen . Fattigvæsen’ . Iøvrigt Udgifter: . O C C C O Ti1sammen . . Antagen 1884 1885 l886 23,664 2ä,ssä 25,150 3,s6v 3,867 4,]33 1,062 l,035 l,207 5,184 4.839 små 6,7Ol 7,613 l2,87O l,254 ],742 2,2o0 41,732 –44,48l 49,42:3 3,99s 3,947 3,ssB 3,voV 5,599 1O,652 17,50l l7.676 ]8,366 12,046 l1,947 11,2ä1 4,o9o 5,184 l0,98ö 42,242 44,353 55,l38 Byens g jæld beløb sig ved udgangen af l886 til kr. 28.95O, hvortil kommer kr. 840O som rest paa det til Jæderbanen tegnede bidrag. Samtidig opføres kommunens formue til kr. 136.000, hvoraf-vandverket kr. 59,000, sko1ebygninger kr. 36.000, sygehuset kr. 16,30O og andre faste eiendomme kr. 24,700. tabel 1884 1885 l886 1887 Angaaende skatte- og formuesforholde bidsættes følgende Antagen Antagen Skatbar Skat, udlignet paa: formue. indtægt. indtægt. f. eiend. for-mue. indtægt. tils. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 1,829,7OO 649,7O0 235,316 1,897 2,744 19,667 24,308 l..792.30O 641,52O 208,02O 1,907 2,688 2O,984 25,579 l,846,70O 653,560 219,364 1,941 2,770 22,974 27,685 1,825,000 6l6,000 200,200 l,955 2,737 22,794 27,486 Formuesskatten blev i det sidst anførte aar udlignet med kr. ],äo pro mille og indtægtsskatten med omtrent kr. 11,–to pr. 10O kr. skatbar næring. For tidsrum met I 8 6 O–S 3 –belyses ovenomhandlede forhold ved følgende Opgaven-: l86O 18(i5 187O l875 l88O l883 formue. Kr. ? )) ? C C O O . D ss4,ooo , » l,O44,000 . » l,362,000 . ɔ l,7l9,000 Udlignet Udlignet Bykassens byskat. fattigskat. gjæ1d. 3,700 2,428 713 5,728 2,92O –

5,296 6,l56 8.244

I0.3I2 5,608 l2,540 13,266 8,973 18,080 14,854 8,2OO I8,383