Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/604

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BHE1M HEBHE1). 599 Afstanden fra skydsstationen He.stenesøren i Gloppen er til: Ti1vands. Beta1es for. Sandene i Gloppen . . . . 17 km. 17 km. Rysgffæren i Gjemmestad . . 11 » 11 » Isene i Daviken . . . . 17 » 17 » Hundv-ik i Daviken ...... 8 » 8 » Gloppen herred er delt i 17 skolekredse med 442 un- derviSningsberettigede børn, 8 lærere og 1 1ærerin(le. (l895.) Den ved skatte1igningen i 1894 antagne f o r m u e udgjorde kr. 2 220 080; den udlignede he r re d S S kat kr. 12 321.

.

Breim hen-red. Breim herred (358.6 km.2, i 1891 1 976, i 1900 1901 ind- byggere) indbefatter Breim am2eks af Gloppen præstegjeld. Herredet er en del af Gloppen og Breim lensmandsdistrikt og udgjør Breim thinglag. HerredetS gamle navn var: Br“eiðej32Þi. Herredet ligger paa begge Sider af Breimsvatn og de fra dette opgaaende dalfører Det naar intetSteds frem til havet. Breim kirke ligger i herredets nordlige del ved Breims- Vatn under nordlig bredde 61Ó 44‘ 12“ og under længde Vest for Kristiania 4Ó 18‘ 58“. Herredets største udstrækning fra nord mod syd er ca. 23.5 km. og fra øst mod vest ca. 23 km. Herredet omgives af: Gloppen Indviken og .]ølster herreder. Af herredets samlede areal, 358.6 km.2, er alt fastland. Ved Breimsvatn og de fra dette opgaaende dalfører deles herredet: Landet nordenfor Breims Vatn med Breimsdalen S amt San dals Vatn og MyklebuStd alen har i den østlige del en stor is— og snedækket Strækning nordover fra Snenipa over G—jeitenyken, 1 77 2 m. I Snenipa, 1 848 m., støder sammen grændsen mellem Breim,