Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/596

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GLOPPEN HEHRED. 591 Lidt svovlkis er her som paa saamange andre steder fundet, saaledes langt oppe i Traugdalen og paa Litlenes indenfor Henne- gaardene Minera1ier. Kl(eberste)z findes ved ÚFîfjor(len omtrent 5 km. fra Rysfjæren. Dette brud har leveret endel sten til Ber- gens børsbygning. De induStrielle anlæg i herredet er: Et-ebøj’os mølle og Ei-(Z(‘ (lzmkefab1—ik foruden endel smaa sag- brug til eget brug. I Gloppen er det vigtigste sted for bygning af baade. Nord- fjor(ljægter bygges tildels fremdeles i Gloppen og Aa1foten. Ved udgangen af 1895 var her 5 personer-, som drev land- han d e1 efter bevilling eller hande1sl)rev. I)e vigtigste handels- steder Var: S(m(l(W() og He.S“f();a(ä.s()2“())2, begge i Vereid sogn. Gloppens & Breimshandelsfore11ingl1arSitudSalgS— Sted paa Sandene, den begyndte sin virksomhed i l876 og havde i l895 en Omsætning af varer for kr. 57 962.()(). Foreningen havde 207 medle111mer i l895. Gloppens spare— & f0l’bI’llgSfO1’el1l11g har Sit udsa-lgs- sted paa Hestenesøren, den begyndte Sin virksomhed i 1873 og havde i 1895 en omsæt11ing af varer for kr. 5O 000.()(); ved ud- gangen af 1895 havde foreningen 12l n1edlemmer. Gloppens Sogneselskab blev stiftet i 1875 med formaal at virke til næringSveienes udvikling og fremme og havde ved udgangen af 189—5 49 me(lle1nmer. Hyens kvægavlsforening blev stiftet i 1894 med for- maal at virke til kvægavlens fremme og havde ved udgangen af 1895 27 1ned1emmer. Ingen har rettighed til udskjænk11ing af øl. I herredet er: G l O p p e n s p a r e b a— n k, oprettet l„882, med en forvalt- ningSkapital i l899 af 805 457 kr. Postaabnerier i herredet er: H estenesøre)z, Hye)2—, .Rygg, Gl()ppen, Ry“Sy(j(e)—e)z.. A n l ø b s S t e d e r i Gloppen herred er: Hestenesøren, Hyev2, .Rygg, Gloppen (Sandene), Rysjjære)z, He)me. Bebygning. Dette herred har 3 sogne, nemlig Ve“)“ei(Z hovedsogn, Gje1))m“zesta(l og Ifyren a-nnekssogne. Paa nordsiden af