Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/568

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I:3ID HEHHE1). 563 Kr. 1894 . — 1895 . — 1896 . . 600 1897 . —- 1898 . —- Ved gaarden Aa-9hammer findes kl(ebersz“en, som har været brudt og anvendt til skorstensflader. De vigtigste hande1sste(ler i Eid herred er: No)“(Zf)“ordei(Z i Eid og Sfaa)“eimsZ“ik i Staareim sogn. Eids handelsforening, som har sit u(lsa1gsSted paa Nord- fjordeid, begyndte sin virksomhed i 1874 og havdei 1895 en om- sætning af varer for kr. 94 449.0(). Ved udgangen af 1895 havde foreningen 107 medlemmer. Et sam1ag for udskjænkning af øl aabnedes i deoembe1— 1895. Eids land boforenin g, stiftet 1894 til lan(lbrugetS fremme, havde ved udgangen af 1895 40 medlemmer. Hestemarked holdes paa Nordfjordeid den sidste torSdagi mai maaned. Der er ingen fabriker, men sagbrug og smaa kværnbrug, ligeledes et meieri. Flere saadanne er under opførelse. Der er et garveri, 2 farverier og et strikkeri (l1aandkraft). I herredet er: Nordfjord spareba11k, oprettet i 1852, med en forvalt- ningskapital i 1899 af kr. 1037 131.00. Postaabnerier i lærredet er: Sfaareím1, Nordgffjor(7ei(let, Naustdal i Nor(ZZ)’ord. Der er te1egraf— og rigste1efo11 station paa No)—((f)“or(l- eid og rigste1efoustationer i Staa)“eimsvike1)) og 2Vaustdal. Anløbssteder i Eid herred er: Staareim, Naa-9t(Zal, Nor(Zfjor(lei(let, ZlIø)“kes(eter. Bebygning. I Eidsdalen samt paa Horninda1svatns syd- strand indtil Skausæter, i Hje1me1andSda1en i11dti1 Smørda1, i Remmeda1en og i Staareimsdalen er tæt bebygning af gaarde