Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/531

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ð26 NORDRE BERGENHUS AMT. Sko)?ge)2e-9hule)2, nordligSt paa Vaa‘gSøen, nemlig den ene side af en urtepotteformet urne af ler og en liden, raat tilskaaret pren af ben. Fundet er gjort 1886 af dr. H. R(Z“.S—Ch, som har foræret disse Stykker til universitetets o1dSagssam1ing. ØverSt paa hulens bund laa, som sædvan1ig, et tykt lag gjød11ing efter de faar, Som har søgt tilflugt her i uveir. Derunder et endnu tykkere lag forVitringsgrus. Øverst i dette lag fandtes ubræ11dte ben af flere mennesker (mindst (—3 individer), og ved disse lerur11e11. Lidt dybere 2 kjøkkenmødding1ag, ð-10 cm. tykke og med en ind- byrdes afstand af 20—30 cm. De bestod af Skjæ1 (pate1la’er og enkelte eksemp1arer af buccinum og blaaskjæ1), kul, træsplinter, aske, afrundede Stene, ben af drøvtyggende dyr, fiSke og for- nemlig ogsaa af mennesker I det underste af disse lag fandtes benprennen. Paa Dragseidet blev aar 996 FirdafylkeS og Sunmøres be- folkning døbte af kong Olav TryggveSø11; denne daabshand1ing siges at være foregaaet i en liden elv, hvorved endnu indtil de senere tider har staaet et trækors, som sandsynligvis oftere er blevet fOrnyet. (Krafl.) Hove (Selje)—kirke er en langkirke af tøn1mer, opført 1866, med 593 siddep1adse, den ligger ved Seljevaagen paa præste- gaardens grund; før var her en trækirke, opført 1654. Vaagsø (R a u deberg) kirke er en 1a11gkirke af tømmer, opført 1854, med 336 siddep1adse, den ligger paa gaarden Rau(le- bergs grund; før var her en gammel trækirke. Leika11ger kapel er opført af tømmer 1866 med l76 siddepladSe; det er opført paa gaarden LeikangerS grund Ved Vannelvsfjorden. Leik(mg()r kapel har været flyttet 3 gange. Først var det bygget paa øen Selje, flyttet derfra til faStla11det, hvorfra det flyttedeS aaret 1865 til Leikanger. Bja r kirkja i Selj u nævnes i Bjørgynjar kalfskinn som forenet med Sumz(ífi( kirk(ja, den var vel en af k1osterkirkerne, den blev i 1654 flyttet fra øen Selje til præstegaarden Hove paa fastlandet, og kaldes fra nu af Hove kirke. Sild aar kirkja laa paa øen Silden i Se1je sogn er nævnt 134O. VaagSø annekskirke (tid1igere kapel). Det er vel tvil- somt, om den er gammel; den er ikke nævnt i middelalderen. Vaagsø kirke eksisterede og var annekteret til Se1je i 1599; den fik da sit sogn forøget med nogle gaarde i «Ulfsvaagsund». Dette var gaardene paa sydsiden af Vaagsøen. Paa gaarden Ervik er en indviet kirkegaard for beboerne af