Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/530

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


s1—:1.J1—: HERRED. 525 Matrikulskyld over 3, men ikke over 5 skyldmark har 57 gaarde. 3l3 brug har i ma-triku1skyld mellem 1 og 3 Sky1dmark og under 1 Sky1dmark har 159 brug. Gamle navne paa gaarde er: Se1j(3 S6Øa. Apalslette Apaldrsset“r. Ervik Æ)W“vz’k f Fure, ytre Fm“a. Drage, ytre Drag. Præstegaarden Ho“f. Hamre Ham(m“. Eide Eið. Sandvik Sa)2“de;ik. F1atraket Flatrak. “Silden, nordre Sild. Hals Hals. Kvaleim Hvale‘imar (flt.) Oppedalen nordre Öppu(lalr. 0ldfund. Stena1der . . Broncea1der . . . Ældre jernalder . Yngre —— . . Sum 1 4 Af stensagerne tilhører en spydSpids, funden paa Kvaleim, den saakaldte arktiske Stena-lder. Paa Hove præstegaard fandt man ved grøftegravning en meget liden meise1 af 1erSkifer. Et- steds i SeØe er fundet en Stenøks. Fra Honm“ng.9—vaag har man en tVerøks af grøna1gtig stenart. Paa Stadlandet er fundet en dolk og en tVerøks af flint. Fra ældre jernalder kan mærkes et fund fra Eide. I 1856 fandt man her ved gravning til aker et kammer fyldt med hvid Sand. I denne fandtes knappen af et sverd og et g1aSbæger af lys grøn farve, rund bund og rette sider. Midt under bunden er indS1ebet en liden rund flade og paa siderne 4 rækker ova1er, i de to øverste 14, i den tredje 12 og i den fjerde 8. Glasset laa paa siden uden noget ind- ho1d. Desuden kan nævnes et hulefund fra ældre jerna1der, fra