Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/524

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


sE1“.1E Hr-:HBE1). 519 Garnbaadene, der mest bygges i Nordfjord, koster 400—-500 kroner. Nøterne bruges mest til sommersildfiske. Sommersi1den pleier at komme 8 dage efter St. Hans; den kan gaa ind paa forskjellige steder, saaledes til Selje, F1ister- po1len, Nordpo11en, Sørpo11en, Kapelbugten (Raudeberg), Degne- pollen, Torskangerpo1len, Reviken. HøstSilden kommer i Oktober og november paa de samme strøg som vaarsilden; den har me1ke og rogn som en vaarSildart. Smaasild og briS1ing fanges i juni, juli og august. Efter skreien reiser de ud ved kynde1smesse eller 2den februar, og fisket varer til sommermaa1. Utroren er forskje11ig. Fra Hovdevik, Ervik og Aarvik drives hjemmefiske. Seien fiskes om vaaren i mai og fremover til ud i juli; men fisket tager af, naar sommersi1den begynder. Der fiskes med synkenot, ogsaa med seinøter, med trove og med snøre. Smaamort g1ipes om høsten. Sommerfisket drives med line og mest med sild som agn. Fisket af brosme og lange kan være af samme betydning som torSkefisket. Kveite, uer og hyse sælges tildels fersk. Sommerfisket er begyndt at drives med 3 smaa dampskibe. (Kfr. bind I, pag. 534.) Der drives endel hummerfiske, saaledes langs hele Stad- landet. Samlet udbytte af fiskerierne i Se1je: - c- - Kr. -892 l67 35O i 893 . 279 7OO Z894 144 70O -895 182 380 ’ 896 . 397 l9O Z897 . 1 293 300 -898 259 120 1899 . . . . . 514 695 Skreifisket i Selje. Antal fiske1—e. Antal baade-P. Fangstmængde. Værdi kr. 1892 . 2 4O0 500 500 OOO l26 OOO 1893 . 2 40O 5O0 60O OOO 156 OOO 1894 . 2 60O 530 455 OOO 122 2OO 1895 . 2 OOO 350 60 OOO 12 780 1896 . 1 5O0 287 165 OOO 50 2OO