Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


44 NOB1)BE BERGENHUS Ax1T. 0pgaVerne over huSdyrhold og udsæd er fra folketæ1lin- gen 1891. Følgende 4 gaarde har matrikulskyld over 20 sky1dma-rk, nemlig: Ei(Ze i Fort-an har i matrikulskyld 2—5.2O sky1dmark og har 13 huSmandspladse (efter opgaverne til fo1ketæ1]ngen 1891). Samlet huSdyrholdi 1891 var: 7 heste, 44 storfæ, 44 faar, 182 gjeter, ]5 Svin og 32 høns. Samlet udSæd i 1890 Var: O.56 hl. rug, 13.72 hl. byg og 73.7O hl. poteter. H(mge i Fortun har 35.28 sky1dmark og har 11 husmands- p1adse. Samlet husdyrholdi 1891var: 13 heste-, 72 Storfæ, 127 faar, 189 gjeter, 31 Svin og 24 høns. Sa-m1et udSædi 1890 var: 18.02 hl. byg og 174.90 hl. poteter. Dalsøren med Kvale (Dalsøren) i ])ale Sogn har en matrikul- Skyld af 22.(39 Sky1dmark og har 9 huSmandspladse. Samlet hus- dyrho1d i 1891 var: 6 heste, 41 Storfæ, 110 faar, 12 Svin og 19 høns. Samlet udsæd i 1890 var: 0.07 hl. rug, 11.å35 hl. byg, 7O.28 hl. poteter og 2O kg. græSfrø; til kjøkkenhavevækster var anvendt 1.2O ar. “ Flahamm-er i Dale sogn har i matrikulSky1d 27.41 sky1dmark og har 1O 11l1SII1Hl1dS1)1a(ÌSG. Samlet husdyrho1d i 1891 var-: 3 heste, 46 Storfæ, 111 faar-, 1 Svin og 11 høns. Sam1et udSæd i 189O var: O.14 hl. rug, 8.1O hl. byg, 51.(3() hl. poteter; til kjøk- ken11avevækster benyttedes 1.8O a-r. 25 gaarde ha-r matriku1skyld mellem 10 og 2O Sky1dmark. Af disse ligger i Fortun Sogn: Ytri af skyld 13.31 mark med 2 huS1nandsp1adSe. Sam1et hus- dyrhold i 1891 var: 5 heSte, 32 storfæ, 54 faar, 46 gjeter, 6 Svin og 17 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 7.33O hl. byg og lå 111. poteter. Berge af Skyld 12.42 mark, bruges i 2 dele. Samlet hus- dyrho1di 1891 var: —5 heSte, 25 Storfæ, 27 faar, 47 gjeter, 8 Svin og 14 høns. Samlet udsædi 1890 var: 0.51) hl. rug, 9.1O hl. byg, 2.1() hl. ha-vre og 19.6() hl. poteter. Til kjøkkenhavevækSter an- vendtes O.2() ar. ])r()g)2i af skyld 14.63 mark har 5 huSmandSp1adse. Sam1et huSdyrho1d i 1891 var: 3 heste, 30 Storfæ, 32 faar, 81 gjeter, 4 Svin og 19 høns. Samlet udSæd i 1890 var: 4.30h1. byg, l hl. havre og 28.5 hl. poteter. Dregni a-f Skyld 14.15 mark, har 2 huSmandSpladse. Sam1et huSdyrho1d i 1891 var: 3 heSte, 19 storfæ, 23 faa-r, 55 gjeter, 3 Svin og 12 høns. Sam1et udSæd i 189O var: 7.50 hl. byg, 1 hl. havre til grønf0der og 19 hl. poteter. I Da1e Sogn: .ZñYø8)l6 af Skyld 16.62 mark, har 2 huSmandSpladse. Samlet husdyrho1d i1891 var: 3 11este, 25 Storfæ, 34 faa-r, 71 gjeter,