Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/406

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


.1øI.sTEn HERBE1). 401 Landet vestenfor Øvrebøda1en og i syd begrænd- set af Jølstervatn og Jølstra har sin høideryg langs herredsgrændsen, hvor der er flere toppe, som Z“oppen vest for Nedrebødalen, 120O m., Bergsnipa, 1 155 m., Botnehei, 943 m., PZadsenipa, 725 m., Høgehei og Kletten. Kupefleldets øStende ligger mellem Godtdalsskaret og Aalhusda1en, To-oldene, 1 231 m. og l 124 m., mellem sidstnævnte dal og Nedrebødalen, Steinheia mellem Nedrebøda1en og Bergsdalen, og mellem denne sidste og Sviddalen gaar en smal fjeldryg fra Botnehei, 943 m. Ved den nedre del af JølStervatn ligger Jygrajjeldet, skilt fra Botnehei ved Sviddalsskaret, høieste top er 1 O73 m. Den øvre del af J ølsterdalen ind til herredsgrændsen begrænd- ses af Høgeheis og K1ettens sider, der svagt skraaner mod dalen. Jølsterdalen er temmelig tæt bebygget med gaarde og pladse; i sideda1ene er mange sætre. Evig is og Sne. “ Km.2 Del af Aamotbræ og Myk1ebostbræ 18.36 “ Del af Sørsenbræ ...... 0.63 Del af Instængebotsfjeld .... Ô.72 Del af Grønlifje1d ...... 0.36 Del af Jostedalsbræ med Grovebræ 68.53 Del af Brandsfonn og SørStestofjeld 1.0—l Samlet areal af evig is og sne 89.64 Geologi. .]ølster er et herred af gneis og granit. Elve. Jølstra, herredets største vasdrag, er omtalt tidligere under beskrivelsen af de større elve, ligesaa Breimselven eller Sta rd a1selven. I Nedsl agS distrikter: Km.2 Del af Jølstra ..... . 418.4 Skredevatn ........ 34 .4 Del af Breimselven (Stardalselven) 1 82.0 Del af Aarøielven ...... 3.6 Del af Oldenelven . . 2.8 Del af Gaula ........ 20.4 I JølStra er der en større fos ved gaarden I)zsteinstad. Mellem denne fos og elvens ud1øb af Jølstervatn er flere større stryk. 26 — Nordre Bergenhus amt II.