Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/402

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestINDRE Ho1.ME1)AI. H1+:HBE1). 397 Fra ()sen b)“o ny bygdeVei paa Gaulas nordSide til henimod gaarden Aamof. Længde ca. 2.4 km. Den Samlede 1ængde af herredets rode1agte kjør-eVeie er Saa- ledes ca. 53.9 km. R i d e V e i e (f o d S t i e r). Bygdevei ved Aarøíem? fortsætter Som rideVei over Høge1i og Sygnen sæter ind i Ytre Holmeda1 herred til G—udClalen. Fra ()ppe(lal i Elda1Sda1en fører en Vei paa øStSiden af Høg- eggen til Breddals sæter i Kirkebø og videre til Høiangs;Z)“orden. Fra Mj(el fører sti forbi StølsVatns østbred og ind i Førde herred til r4aW)W“skog. Afstanden fra SkydsStatione11 Horsevík i Indre Ho1meda1 er til Ti1lands. Beta1eS for. Sande i Sande . . . . . . . 7 km. 7 km. Afstanden fra SkydSStationen S(m(le (Sa)zde sog)2) i Indre Hol- meda1 er til Ti11ands. Beta1es for. Hoɔ“se2:ik i I)2(lr(; H()lme(lal . . 7 km. 7 km. Langela)Z(l i Bygsta(—Z . . . 11 » 14 » Vadeim i Kí)“kebø . . 15 » 15 » Ei(levik i Bygstad . . . . 14 » 14 » Afstanden fra SkydSStationen Eidevik i Indre Ho11nedal er til Til1andS. Beta1es for. Sa)z(le i Sande . . . 14 km. 14 km. La)zgela)z(l i Z—3ygsta(Z . . 11 » 14 » Afstanden fra SkydsStationen La)2gela)zd i Indre Ho1medal er til Ti11ands. Beta1es for. Sande i Sande . . . 11 km. 11 km. Eí(levik i Bygsfad . . 11 » 11 » Haj“sfad i Før(Ze ...... 11 » 11 » Indre Holmedal herred er delt i l8 skolekredse med 697 underViSningSberettigede børn og 11 lærere. (1895.) Den Ved Skatteligningen i 1894 antagne f o r m u e udgjorde kr. 1 459 600; den udlignede 11 e r r e d S S k a t kr. 10 570.