Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/401

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


396 NoRDRE BERGENHUS AMT. n Legater. Enkefru Se-ve)“li)ze JIzmch IViingaar(l fastsatte i sit testamente, dateret Sande gaard 9de august 1832, at der af hendes bo skulde u(lbetales Sande fattigkasse 30 spd. Af fru .4rentZ’s legat tilfaldt der præstegjeldet 100 spd. 108 sk., hvoraf re11terne uddeles til de mest trængende. Som minde om sin søn skjænkede forhenværende sognepræst .I. .]. H(msen Ved gavebrev 2OO spd. Kapitalens renter tildeles en eller flere trængende inden præstegje1det. El“isa .](Zc()bine H(t)7—96)l8 legat, Stort kr. 800. Renterne udbetales til beklædning af et eller flere børn i almueskolen i Sande sogn. Hoved Veie. Hovedveie11 fra Vadeim til Fø)“(le kommer ind i l1erredet kort søndenfor Drægebø, gik langs ØksnelandsVatns Vestbred videre til Sande kirke, derefter over Myrmæ1, Skilbrei og Langela11d og langs Lange1andsVatns østSide; Ved dette vands nordende gaar den ind i Førde herred. Veien er 4 m. bred; den var fra Sande til Myrmæl meget tung, og her gaar stigningen op til 1 paa 4 fra begge sider. Den er dog nu omlagt fra Sande til Førde i 1900. Ved kirken passeres Gau1a over en bro, der er ca. 63 m. lang og 4 m. bred; den var bygget paa massive stenkar og har nu faaet nye jernbjelker. Veiens længde er 24 km. Hovedvei gaar fra Staten langs GaulaS X—estb1—ed til ()sen, hvor den passerer elven og gaar til Sveene. Veien, der er 4 m. bred, er go(l, let vei. Længde ca. l2 km. HoVedvei fra k“i)“ke)e. paa Gaz(l(as 7l()*)’(Y.S’tÏ(Z(3 til Fossevik; her- gaar den over paa sydsiden og fortsætter til Ho)“sevik. Længde 6 km. Den samlede 1ængde af l1erredets hovedveie er ca. 42 km. Andre rode1agte kjøreveie. BygdeVei fra hove(lvei op igje1men1 Bygstadda1en over Bringeland til L(mgelan(l Ved hoved- vei. Den er 4 m. bred, tung og bakket. Længde ca. 9 km. Fra denne bygdeVei tager straks østenfor Eide en bygdevei af i nordvest1ig retning, bøier saa i sydvest forbi BygStad kirke og fører ned til )î)“or(l(—;z.. Længde ca. 2 km. Bygdevei fra B)“i)zgel(m(l b)“o Ved bygdeVei gaar i Sydøst1igỳ retning kort vestenfor Skilbreivatn til hovedvei Ved Lun(le.. Længde ca. 2.ð km. Bygder-ei fra l1ovedvei ved Horser;ik langs ViksVatns sydbred til Aspes(efer; 11erfra— fører den op igjennem Elda1sdalen langs- Gaulas nordbre(l til gaarden J0“(el. Længde ca. 26.5 km. Ved kl-SY)6«S’(f3ll6*þ’ tager bygdevei nordover til Vik kirke og videre fra Haukeda-lselvens 11ordside over Leite til Mosfa(lha“zeg Ved Hauke-— dalsVatn. Længde ca. 9 km. Bygder-ei fra 11ovedvei ved Syg)zen til x1arøiene. Længde ca. 2.5 km.