Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/393

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


388 NoP.1)RE BERGENHUS AMT. Af Langelandsvatn, der er 2.5 km. langt og paa det bredeste 0.5 km. bredt, tilhører den søndre del i 2 km.s længde dette herred, og resten falder i Førde. Det skal være meget dybt. Paa fjeldet østenfor Kvamshesten er 20 større og mindre Vande, der alle har afløb gjennem Bygstade1ven. Af disse er Jøsepvatn det største; det er 1.3 km. langt og paa det bredeste l kin. bredt. Vande paa Gauldalens sydside er: Øksnelandsvatn i det da1føre, der fører over fra dette herred til Vadeim i Sogn, er 1.5 km. langt og henved 0.5 km. bredt. Dets bredder er steile, og dybden skal være temmelig betydelig. Nyksvatn paa sydøStSiden af Høgehei har en længde af 4.7 km. og er paa det bredeste henved l km. bredt. Dets bredder er tildels steile og udyrkede. O C Km. Del af LangelandsVatn . . 0.8 J øsepvatn ...... . 0.9 Vand syd for Jøsepvatn . . . 0.1 Øilandsvatn ..... . 0.2 Skilbreivatn . 0.13 Annetjern ..... 0.4 Se1eskarsvatn .... 0.1 Vand nord for Rima-vatn . 0.2 Rimavatn ...... 0.5 Del af Holmevatn . . . 0.(3 Vand syd for RimaVatn . . 0.2 Vand nord for Stor-botnvatn . . O.2 Storbotnvatn ...... . O .2 Byttevatn ........ . 0.4 Stølsvatn ved Kjelstad sæter . . O.2 MjelSvatn ....... . 0.2 Del af Haukedalsvatn. . 3.8 MykleVatn ..... . 0.5 Vand syd for Vindheien. . . O.2 Lonevatn ...... . 1.8 MyreVatn ....... . 1 .1 Tølingsvatn ......... 0.4 Det største af 2 vande nord for Høgeggen O.2 V1ksVatn .......... l 2 .9 Del af Gravevatn .... . 0.2 Vand syd for GraVevatn ..... 0.2 Vand sydøst for Snehei ..... 0.4 Det nordøstlige af 3 vande vest for Snehei O .3 Det mellemste af 3 vande vest for Snehei .......... 0.2