Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/38

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestLYSTER HERRED. Spørtegbræ med Leirbotnbræ . Smørstabbræ ...... Del af Rauda1stinderne. . . Del af Høgvag1bræ . . Skogada1snaaSe . . Fanaraaken . . . Se . StyggedalSbræ §§ GjertvaSbræ ,§“;; Del af SkagaStølsbræ r .

§ Del af Riingsbræ

Marada1sbræ “ Del af So1øitind . . Fjøsnenaase . .“ Raufjeld . . KatteørenaaSe. . JægerShaug . . . Fiv1enaase ......... Del af JoSteda1Sbræ ...... S—H O E C—o-C G Del af Vasda1Sbræ med RoikedalSbræ. . ])e1 af TunsbergdalSbræ .... Del af BuSkrednaasebræ . . . Del af Tverda1Sbræ og HeStebræ . Del af Snogho1stind ...... Mjølkeda1Stind ....... Top sydvest for den Største af MjølkedalS— tinderne ........ Del af MjølkedalSbræ . . Del af UranaaStind . . Kupefje1d .... Grubefjeld ..... Del af FleSkenaaStind . Km.2 41.41 13.Ö0 3.73 O.11 2.62 16.90 1ð.40 0.o0 6.2Sf) I.6ö 2.33 O.öY 1.22 20.82 l 1.98 42.28 2.09 18.34 0.06 1.16 O.25 0.15 7.78 2.44 5.14 O . ()8 Sam1et areal af evig is og sne . . .347.27 Fortun kirke . . Berge . . . . Bro ved Berge . . 0ptun . . . . Elgsæter . . Turtegrø . . 0scarShaug .... . . . 1 H. O ]8 252 228 394 544 909 175 havet meter Geologi. Den sydøStlige del af LySter naar op 1 Jotun fjeldenes gabbro i Horungerne. Den vestlige del i Gaupne be 3 — Nordre Bergenhus amt II.