Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/37

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


32 NOR1)RE BERGENHCs AMT. Lom grændse. Under bræe11 falder fjeldskraaningerne steilt af. Sydvest for Liabræen ligger Kjærringhætta. Vetledalen er en Sidedal af Midtdale11, som igjen er Sidedal til Fortundalen. Vetledalen gaar østlig lige op mod Marahøbandet. Mellem Vetleda1en og Mi(ltdalen kommer en Snip af iMarahøban(let og Marahøbr(een ind over Lom grændse. Læn- gere i vest følger Vetledalsnaases 1angstrakte ryg mellem begge dalfører med bra-t skraaning nordvestover mod Midtdalen; paa- nordøstsiden er en liden bræ. Midt(lalen gaar nordøstlig op fra F ortundalen mellem Vetle- dalsnaase paa sydøstre samt Nørstedalsnaase og Midtda1sløifti paa nordvestre side; den strækker sig helt op mod det paa Skiaaker grændse liggende Midt(ZaZsba)adef. Midtda1en er ubebygget, i den nedre del meget trang, læn- gere oppe bredere og mere aaben. Mellem Midtdalen Og Fortundalens øvre del kommer Haala- bl’æ6W)2 ind over Skiaaker grændse. I bræens 11ordvestre kant ligger paa grændsen den 1807 meter høie Haalafin(l med over- ordentlig steil styrtning vestover mod den lille, nede paa skraa- ningen liggende bræ, fra hvilken skraaningen er noget Slakkere mod Ilvatn. Fjeldrygge11 fortsætter sydvestlig i den smale, lang- strakte Mi(ltdalsløijti og den ved et skar fra samme adskilte, søndenfor liggende Nørste(lalsnaase, l63l meter, begge med steile styrtninger til da-lførerne. Herredets Øer —— 101 itallet —— er samtlige smaa og uden interesse (bind I, pag. 96). Evig is og sn e. Af herredets samlede areal er ikke mindre end ca. to niendeparter dækket af evig is og sne. Bræerne er omtalt tidligere. Arealet af evig is og sne er: Km.2 Del af Haalaatinderne . . . 3.78 Marahø ...... . 0.3(3 Vetle da1Sna-afse .... . O .9(3 Del af Tundredalskirke11 . . O.77 KroSbakkenaasi ......... 3.08 Del af Liabræ .......... 18.92 Del af Harbarsbræ med Fortundalsbræ, Steinegbræ og Svaida1sbræ . . . 81.()8 Del af Greinbræ med Tverbotnbræ. . . l4.85 Del af Martedalsnaase ..... . 4.82 Del af Sjurstølsnaase ..... . O.4()