Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/36

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


LYSTER HERRED. 31 Den er bebygget med nogle gaarde i den nedre del, længere op er nogle sætre. Nordfor Feigumda1e11 ligger en fjeldStrækning paa ca. 140O meters høide. Den søndre del af denne Strækning kaldes Sør- eims)3“elden-e, den nordre del Skm“ve-naase, 1374 meter. Mod Lysterfj0rden falder fjeldet steilt af, men Ved Søreim er der et bredere bebygget bakkeland. Mellem FeigumdalenS og Dyrdalens mange sidedale er endel steile smaatoppe, som Kuj)6Z).6Z(l. Nordenfor gaar en mindre bræ ind over Aardal grændse paa den ryg, der i sydøstlig retning gaar ned mellem Lan0Vedalen o0“ Stokkesetdalen, begge i Aardal. Paa nordsiden af det lille dalføre nord for Skurvenaase bliver fjeldene noget vildere; mellem de mange gjel ligger mar- kerede toppe, som La)“ssoZ1îfjel(l, l506 meter. Mod Lysterfjorden, den nedre del af Fortundalen og Berdalen er steilt fald og liden plads for bebygning. Ber(]alev, sidedal til Fortundalen, gaar op mod sydøst noget nedenfor Fortun kirke og naar lige op mod Aardal grændse vestenom Horungti11derne. Dalen er stup brat lige til gaarden Fuglestig, hvorfra man ser kirken under sig i dybet; længere op bliver den en temmelig vid sæterdal. Østenfor Berdalen ligger Horu)2gernes alper paa Aardal grændse med mægtige bræer. Horungerne er tidligere detaljeret beskrevet i bind 1, pag. 63—95. Nordfor Fa-naraaken har fjeldene ikke mere formen af alper og faar større 1ighed med de vestenfor li0’0“ende flade, med evig is og sne bedækkede høifjel(le. Døle:fleld er et fladt plateau med steil skraaning 111od Gran(l- fastas dalføre. Grandfastas dalføre —-— en sidedal til Fortundalen -— gaar fra denne straks nordfor Svensøi nordøstover op om Skaalevatn og videre mellem Dyrhaug og Kjærringhætta, bøier saa nordover østenom denne indover Lom græudse. Denne trange, steilt begrændsede dal har kun en enkelt sæter. Den afsætter paa S)’(lSîdO11 Præstesteinsvatns dalføre, der fra Skaalevatn gaar sydover ind i Dølefjeldet og derpaa over en række af vande østover mellem dette og Fanaraaken. Her ligger en enkelt b0d, Herrevasbu. Denne dal er mere flad, aaben og tildels begrændset af smaatoppe. Mellem Grandfastas dalføre, Fortundalen og Vetle(la-len lig- ger Liabræen med Liabrækule)z, 1859 meter l1øi, og Liaflui. Denne bræ strækker Sig i nordøst1ig retning op mod og lidt over O O D öö O