Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/302

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


GU1.EN HERRED. 29 7 i sundet mellem østre Sandho1m og Storjol1ansø eller mellem veStre Sandholm, Kjellingø og Kaaholm. Ved Glaholm er en god ankerplads for smaafartøier i sundet mellem denne og Havreøen. I Veirholmsmzd kan ankres paa 10 favne vand. Ved Børholmen er en liden god, indelukket havn for syd- gaaende skibe. Kvernsund. I sundet mellem Store og Litle Kvernø er anker- plads paa 7 til 9 favne vand for mindre fartøier; sundet er aabent for vestlig vind. Ved Store Hilleø er følgende a-11kerpladse: Jeitø, paa hvis sydside, i sundet mellem denne og Store Hilleø, er en stoppe- plads for mindre fartøier paa 9 favne vand. Havneholmen. I sundet mellem denne og Store Hilleø er en stoppeplads paa 14 favne vand. Hillehavnene, nordre og Søndre, er to snævre bugter paa øst- siden af Store Hilleø. Nordre Hillehavn er ganske ren med 8 favne vand afgaaende til 17 favne udenfor havnen midt mellem Store Hilleø og Gudfarskjær. Søndre Hillehavn gaar længere ind med en dybde af 4 favne. I begge havne er god ankerplads for et enkelt lidet fartøi. Nordre havn er imidlertid noget udsat for østenvind. Hestnes. I bugten paa sydsiden af Store Hilleø, paa vest- side11 af Hestneset, er en god havn med 6 favnes dybde for mindre fartøier. Bugten er i sin ytre del ganske ren. Med sydlige vinde kan vanskelig kommes under seil. Rosen kaldes farvandet langs Vestsiden af Hisø, mellem denne og de vestenfor liggende øer og holmer. I Syllingsvaag er ankerplads paa 7 til 8 favne vand for smaafartøier. Paa Vassøosen kan ankres paa følgende steder: I Velesvikvaagen er god ankerplads paa 3 til 12 favne vand. I StorholmsZmdet mellem Kjeø-Storholm og Grimstadholmerne kan ankres paa 8 til 9 favnes dybde. Ø1isundet. Mellem Strømsøen og Gjeiteskjærene paa Hisøens nordside er en god havn med 7 favne vand for smaafartøier. Dingenesosen og Faalefotsund kaldes farvandet langs Vestsiden af fastlandet mellem dette og de vestenfor liggende øer Systenen, Lihel1erne o. S. v. samt Hisø. Osen danner den nordlige og bredere del af dette farvand mellem de førstnævnte øer og fast- landet. Her kan ankres paa følgende steder: Flaatevik, mindre god stoppeplads paa 7 favne vand, aaben for nordvestlig vind. Dingenes. Et enkelt lidet fartøi eller baad med lokalkjend-