Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1.YSTER HERHE1). 25 Ø e r: Største ø i Tunsbergdalsvatn O.3 km.2 1OO smaaøer ..... O.9 » Samlet areal af Øer . 1.2 km.2 Desuden hører til l1erredet nogle øer. Lyster almemZing. Den vestenfor Lysterfjorden liggende del af Lyster almenning er Haz(gm(ele)2s østskraaning; paa grændsen mod Sogndal og Hafs1o naar Ha-ugmælen 1160 meter-; østskraa- ningen styrter steilt af mod fjorden, og ved denne er der kun plads for en enkelt gaard ytterst paa Ombandneset samt etpar p1adse længere nord. Den østenfor fjorden liggende del af Lyster almenning er ligeledes en mod fjorden steilt faldende skraaning, der strækker sig lige ned til stranden, hvor der kun er nogle faa spredte p1adse. Lyster herre(l er fuldt af fjeld; dele af Jotu11fjeldene og dele af Jostedalen ligger i herredet. Ved en række dalfører deles l1erredet; saaledes ved Joste- dalselvens (Z(lZ‘fØ‘l“6’, Mørkrisdalen med dens “fOl‘’Z‘S’(8tZ(3Z—S’6 Raus(lalen, Fortun(lale)2 og (Ïftladalen. Paa stræk11ingen vest— og nordvest for Joste- dalselvens dalføre ligger Jostedalsbræens høieste del fra grændsen mod 1ndviken og Stryn. Bræens høieste punkt paa 204O meter ligger nær e1leri herredsgrændsen. Jostedalsbræen sender en af sine mægtigste jøkler, Tzmsberg- dalsbræen (14O m. o. h.), ned i Tunsberg(:la1en. Bræen har en 1ængde af over 14 km. og ligger som i en ganske flad rende mellem de steile fjeldsider; den har gjennem Tunsbergda1en og Leirda1en afløb til Josteda1en. I høiden saavel paa vestre som østre skraaning ligger mægtig is. Over den vestlige dalside langs Hafslo grændse ligger fra nord mod syd .—1uster(lal.syÍ?el(l, Røise(lalsfleld og den 1603 m. høie Kvitekol, der paa sydsiden begrændses af Tverdalen, hvilken gaar op mellem Kviteko1 og den nedenfor omtalte Tverda1sbræ. Paa østSiden ligger Bersetb“r(een, G7’Ø)2V)l(’—S’kT’6dbl‘’(8(’7l og Vetlenibben indover Jostedalens grændse; de skilles ved den steile Røikedal (i Jostedalen) fra de søndenfor liggende bræer, Røike(lalsbr(een og Vasdalsbr(ee)z, hvilken langs Jostedalens grændse smalner betydelig af sydover mod den 147O m. høie Hompe(lalskulen; syd for den