Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest24 NOR1)RE BERGENHUS AMT. l.yster heri-ed. Lyste)— h(’”l’7’(3(Z (1559.87 km.Ë’, i l891 8 276 indbyggere, i 1900 3006 indbyggere) indbefatter Dale hovedSogn og For-t“am, Nes og Gaupøve annekSer. Herredet udgjør et thi11g1ag og et lensmandsdistrikt. Herredets gamle navn Var Lustr. Det skrives i middelalderen LuStr og udtales endnu saa- ledes; navnet forekommer nævnt i Sverres saga. Herredet ligger paa begge Sider af den indre del af Lysten Z)“ord, fra hvis bund de to dalfører Fort1zmdalen og JIørkrisdalen gaar op mellem høie fjelde Men saa hører og til Lyster en del af landet omkring G(l“ltj))?(î]ÏjO)’(Z og den nedre del af Jostedalen med Tamsbergdalen, ligesom den øverste del af Uttladal()n falder i Lyster. En anden del af l1erredet, Lyste)“ almem2ing, ligger længere syd omkring Lysterfjordens indløb, helt adSkilt fra den øvrige del af herredet. Dale hovedkirke i herredets sydvestlige del ligger under nordlig bredde 61Ô 26‘ 332“ og under længde vest for Kristiania 3Ó 15‘ 39.5“. Lyster almenning ligger mellem ca. 61Ó 11“ og 61Ó16“ nordlig bredde o0’ n1el1em ca. 3(’ 25‘ o0— 3017‘ vest for Kri- Stiania. O C Herredet har — Lyster alme1111ing ikke 1nedregnet — en udstrækning i nord og syd af 43 km. og i øst og vest af 7O.4 km., regnet fra herredsgrændsen oppe paa Jostedalsbræen til a1ntsgrændsens østligste pu11kt. Lyster a1menning er 8.:3 km. i længde; den største bredde nordligst er ca. 5.7 km. Lyster herred — Lyster almen11ing fraregnet —— omgives af følgende herreder: Hafslo, I)2(lviken, Stry)e, —ZO.S’t6(Z(tZ, Skiaaker, Lom, Vang og .4ardal. Lyster alme1mi11g omgives af følgende herreder: Sogndal, Haj”slo og r4ar(lal. Herre d ets samlede area1 er 1 859.9 km.2 (heri ind- befattet Lyster a-lmenning, 22.2 km.2). Heraf er: Fastland. . 1ð58.7 km.2