Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/289

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


284 NoB1)BE BEBGENHUs AMT. Laks— og Sjøørretfiske i Lavik og Brekke: Kr. Z892 ......... 4 OOO Z893 . 3 80O Z894 . 2 20O Z895 . 7 OOO Z896 . 5 OOO Z897 . 12 40O Z898 . 5 4O0 Z899 ......... l2 50O O Ved udgangen af 1895 var her 6 persOner, som drev land handel efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handels- Steder var Kvammen og Mas1n1e.9beɔ“g, begge i Lavik Sogn. Almindelig rettighed til udskjænkning af øl indehavde 1 mand. «Lavik 1andboforening» er stiftet i 1892 med formaal: 0phjælp af næringsveiene; den havde ved udgangen af 1895 65 medlemmer. I herredet er: “ L av ik S p a re b an k, oprettet 1 882, med en forva1tningskapita1 i l899 af 174 512 kr. Po S taabne ri er i herredet er: Brekke, Vikum, Baalen, Tredal, Lavik, T()rvu)2 d. Anlø b ssteder i Lavik herred er: Lavik, Tredal, Torvun-d. Anl øb S sted er i Brekke herred er: Brekke, Breivik (Baalenj, ()ppedal, ytre Be by gning. Herredets bebygning ligger spredt langs ky- sten, dels i dalførerne og da fornem1ig i disses munding. Bedst bebygget er strøget om Brekke annekskirke paa begge sider af Hauglandsdalen, endvidere RiSnefjordens østside, Ytre og Indre Oppedal samt egnen om Lavik hovedkirke. Sætre findes spredt inden hele herredet, dels i da1ene og dels inde paa fjeldet. Lavik og Brekkes matriku1Skyld er 625.2O mark. Lavik og Brekke herred har ifølge den trykte matrikul- fortegneZse 69 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitssky1d af 9.06 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere delt i 198 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved fo1ketæ11ingen i 1891, var samlet i 193 selvstændige beboede brug, hvis gjennemsnit1ige størrelse efter deres matrikulsky1d var 3.24 mark.