Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest22 NORDRE BERGENHUS AMT. falder ud i Gaup)2e)ýor(len. Veien ligger paa elvens vestlige side, fører ind i et trangt dalføre med nøgne fjeldvægge paa den ene side og birk— og furuskog paa den ande11. E1ven er temmelig stor og skidden af ler fra bræen, hvilket giver vandet i hele Lysterfjorde11 en graalig farve. Veien gaar over Leira, der danner a“fløbet for den store TZmsberg(lalsbr(e. Alsmo er sidste gaard i Lyster, 14 km. fra Marifjæren. Her begynder det i 189O—-91 udførte veianlæg gjennem Z’[(ll(ZC(l(l-S“gj6Z(?ll (grændsen mellem Lyster og Josteda1en). Vigdal.S;fossen ligger til- høire, hvorefter følger et trangt gjel, der i et par km.s længde knapt 1evner plads for elven og veien, med bratte fjeldvægge paa begge sider. Ved Zl[yklemyrssleffen fjerner veien sig fra elven. Ovenfor Mykle-myr gaar elven paa høire side og danner sit eneste fossefa1d. Ved Fossebro er der store jættegryder, 2—3 meter dybe og lige saa brede. Veien gaar videre gjennem Fosseg(jelef, der er næsten lige saa trangt som Haukaasgjelet. Spe)—løen ligger 16 km. fra Alsmo, virkelig afstand 13 km. Der er bakket vei frem til JostedalenS præstegaard og kirke. Herfra fører veien opover nogle mindre bakker, forbi Sagerøbro; tilhøire har man det vakre, spidse 2lIy)“hom. Niga-r(lsbr(“een viser sig i hele sin 1ængde. Faaberg er dalens øverste gaard, 19 km. fra Sperløen. Til Nigarsbræen kan kjøres næsten helt frem. F r a S k y d S S t a t i o n e n þV(l(lZ)(’7’G i Jostedalen er til: TillandS. Beta1cs for-. Sperle i Jostedalen .... 18 km. 18 km. Fra skydsstationen;S))e)“—le i Jostedalen er til: Til1ands. Beta1es for. r4lsmo i Gaupne . . . 1O km. 1O km. Faaberg i Jo-S“te(Zalen .... 18 » 18 » Kjørbare veie. Kjørbare gaardveie er der paa følgende steder: Fra hoVedveien nedenfor „Bakken— gaar bro over elven og vei over Nystøl til E—spe. Fra .Z?Z(l(Z(îj()2’(Y fører vei opover Krondalen paa elvens nordside til Berset. Rideveie (fodstier) gaar: l Fra Be)“ge op Fagerda1en og over i ZHa)“fe(Zalen i Lyster. . Fra Bør-ge op Stor-dalen til Faaberg: her deler den sig, idet en sti fører op Spr0ngda1en og over Handspikje ind i Sk‘iaaker, og en sti gaar over til Ex-dalen i Stryn enten over Stegaholten eller over Lo(la1sbræen.