Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SOGNDAL HERRED. l45 Toppe er: Reppempa, 941 meter høi, med prægtig udsigt, østenfor þjærlandsetdalens øvre ende. Paa dalens sydside ligger Dyrh()vden, længere syd Lereims- j3eld og Svarteberget, 894 meter høit; ned mod Øfstedalens nedre del ligger den lille afrundede Ørenípa, 722 meter, og nordøstfor denn„e, søndenom Sogndalens nedre del, Stedjeaas, 677 meter l1øi; denne er bevokset med furuskog Den nordligste del af landet vestenfor Sogndalen er herredets vildeste egn, med bræer saagodtsom langs den hele grændse mod Bà1estrand. Mod Sogndalsvatn falder fjeldet jevnt„ men steilt af; den østligste top benævnes Fossekammen, men er ikke synderlig frem- trædende; selve skraaningen fører forskjellige navne, Som Kokstad- zffeld og TeigJîjeld. G2mvordalen er en trang sæterdal, som gaar vestover fra Sogndalsvatn nær SammeS øvre ende; den taber sig i en botn op under GunVorbræen. Sidedal til denne er Store Traste(lalen, en ubeboet fje1ddal, som trænger sydover østenom Synevaskjær op mod Leikanger grændse. Mellem Gunvordalen og Store Trastedalen ligger paa grændsen mod Leikanger den 1569 meter høie Gunvorbr(e, af dens to grændsetoppe Synevaskjær, 1506 meter høi, er den østligste. Fra bræen er steil styrtning mod begge de nævnte da1fører. Vestenom Gunvordalens øverste del smalner bræen af, og her hæver sig over samme langs grændsen mod Leikanger et par smaa, men steile toppe. Mellem Gunvordalen og Frudalen ligger paa Balestrand grændse Bjaastadbræen med meget steil styrtning østover. Som en lang, smal, takket og toppet ryg ligger under Bjaastadbræens Sydøstre del Sk(jæringene, 1537 meter høi; denne smale ryg stry- ger i øst og vest midt mellem Frudalen og Gunvordalen, mod hvilke den falder steilt af, jevnere derimod østover til Sogn- dalen. Frudalen vaar fra søndre ende af Frudalsvatn først et kort- O stykke sydover, derpaa vestover og endelig mod nordvest op om det lige under Balestrand grændse liggende Skarvatn, om hvilket bræen danner en steil og dyb botn. Frudalen er en trang sæterdal, indesluttet af steile fjeld- skra.aninger. I Frudalen er intet sted sikkert for sneskred. Man har flyttet sæterhusene baade hid og did, uden dog at være sikret mod, at de i vinterens løb er blevne bortrevet. Nordfor Frudalen mellem denne og Langedalen er to toppe. skilt ved et s1na1t, men dybt skar, sydligst Frz(dalshesfe“)2, tr. p, 1O — Nordre Bergenhus amt II. B