Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


JosTE1)AI.EN HERBEn. 9 f. eks. ved Høgebroen, Brueimsgjelet, men navnlig i fossen i Fossegjelet. Elven søger flere steder at gjennembryde og tilintet- gjøre den nedre Væg og saaledes udminere fossen eller stryget. En del jættegryder ligger tildels høit over elveleiet. En saadan mindre jættegryde er der ved Bjønnalauget, en dam 1f4 mil nordenfor Faaberg, og i høide med gaarden Berget. En mindre jættegryde skal ogsaa findes paa nedre side af veien paa Haugaasen midt imellem Fladejord og E1vekrok. Ende- lig haves St. Olavs kjel og gryde, en større og en mindre jætte- gryde, lige ved veien ned for Helvik paa høiden mellem Sperle og præstegaarden Elve. Hele herre(lets area1 hører til Josteda1selvens ned- slagsdistrikt. Jostedalselven er tidligere omtalt (bind I, pag. 286) under de større vasdrag. Dalbunden ligger hele dalen igjennem dybt mel1en1 de høie fjelde og er overraskende flad med kun liden trinviS stigen i høide; dalens forskjellige, som oftest mere eller mindre grydeformede udvidelser, er i regelen kun skilte ved lave terraSser, som elven har gjennemskaaret og fremdeles skjærer sig ned i (gjel). Derfor er der i hovedelven næsten kun større eller mindre stryg mellem dens svagere strømmende dele og kun en egentlig fos, nemlig i Fossegjelet ved gaarden Fossen. Denne fos sees imidlertid ogsaa at have sterk tendens til at gaa over i stryg, idet der foregaar et Sikkert om end kanske langsomt udminerings- arbeide fornemmelig ved jættegryder, hvis nedre vægge efter- haanden gjennembrydes og ganske udslettes. I de fra fjeldet styrtende korte bi— eller tverelve er der derimod flere tildels større fosser. Herredets fosser og stryg fra Stordalen og nedover er følgende: Ved Øiasæteren 1Sjurstølsj“ossexz i Austdøla og flere mindre fosser længere oppe i samme elv, i hovedelven Bjønstegstrygene, begge dele i Stordalen. Ved Faaberg Fagerdal.sy’ossen i FagerdalSe1ven, Bymands.fossen i SlirevaselVen, og i Vetlestølse1ven, som dannes ved forening af de 2 nævnte elve, Kværnhu-sy?ossen. I hovedelven kommer saa Krokaasgjelstryget og Krokebru.S—t-ryget, nord og syd for Elvekrok, i Krondalselven et stryg under gaarden Haugen. Gjeits- dalsj’ossen er en meget høi og vakker fos — afløb for Gjeits- dalsvatn —— og let adgang til opdæmning i Gjeitsdøla, der løber ud i hovedelven nordenfor gaarden Ytri; i den følger saa Høge- brugjelstryget under gaarden Bakken. I Bakkedøla mellem Bakken og præstegaarden er flere stryg og en mindre fos ved Øvre- gaard. I hovedelven kommer saa Brueimsgjelstryget mellem præstegaa-rden og Brueim, Garsgjelstryget under gaarden Nedreli. Sperlej’ossen i Sperleelven,— der kommer fra Vasdalen, og saa