Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


102 NoBnRE BERGBNHUS AMT. Afstanden fra skydsstationen “4ardalstangen i Aarda1 er ti1: Ti1vands. Beta1es for. Vollaaker i Solvorn . . 3O km. 30 km. Lærdalsøren i Lærdal. . 28 » 28 » Amle i Kaupanger . . 26 » 26 » Hanehaug i Leikanger . . . .... 56 » 56 » Rideveie o g f odstier, som fører ind i naboherre- derne, er: Fra Natviken over Hovland og videre over fjeldet til Li sæter, opigjennem Nysetda1en og ind i Borgund herred enten ned i Slutedalen eller i Va1dresda1en; fra Aasvo1d sæter ved oven- nævnte vei ind i Kvammedalen i Borgund. Fra Aarda1svatns østside gaar en opvardet vei gjennem Foss- dalen til Nystuen. Fra Nøstehaugpladsene ved Aarda1svatnS nordøstende gaar sti opigjennem Tyas dalføre eller Moardalen paa nordsiden af elven til Øie sæter, herfra følger den elvens sydside til Sletterust sæter, lidt ovenfor vandet Torolmen (1()1O m.), derpaa gaar en sti paa nordsiden til Tyin og ved dennes veStbred til Breikvam fælæger, hvor den tager noget vestenfor sjøen og gaar ved dens nord- vestbugt ind i Vang. En sti gaar mod syd, med vakker udsigt til Jotunfjeldene, mellem Slettinngen og Grønavatn til Kirkestølen og derfra kjørevei til Nystuen paa Fi1efjeld. Moardalen er en vakker dal med svære fosser. En vei over Moardalen i forbindelse med veien fra Tyin ned paa Valdres- veien vil for-korte veilængden fra Sognefjorden til Valdres med omtrent 3 mi1, sammenlignet med veien fra Lærdalsøren. Fra Aardal gjennem Vettisgjelet til Vetti og Vettisfossen. Kjøreveien fra Farnes ender ved Hje1le. Ovenfor Hje1le gaar veien over Skaarebroenỳ fra østre til vestre side af elven, hvor gaarden Skaar ligger. Paa denne side gaar veien et lidet stykke til Johann-abro, hvor der i 188O er reist en støtte for konen paa Vetti, Johanne; veien gaar her over til østsiden og saa gjennem det trange og navnkundige Vettisgjel. Til venstre ligger den 162 meter høie .“1“f(lalstfos og gaarden Afdal. Veien til Afdal dannedes tidligere af en meget brat sti (Afdalsskaarene), der dels var hugget ind i, dels bygget ud fra fjeldet. Veien fortsætter til gaarden Vetti. Fjeldene er meget steile og opover fjeldsiderne ligger der svære urer, hvorfra af og til stene ruller ned i veien, som er meget bakket. Til venstre side sees HøØajos, et kort stykke fra Vetti Fra Vetti til Vettis- -fossen har turistforeningen ladet anlægge en gangSti, der fører helt frem til fossens fod. Stien gaar langs en lerbakke, hvor