Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/875

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

860 NORDllE BERGENHUS AMT. Nils .“1ndr(—os Vibe (tidligere overkrigskommissær), 22de december l802 til 7de juli 1811, da han blev generalkrigskomm.issær, død l8l9. I vakancen konstitueredes kammerraad, tidligere stiftamts- skriver Christian Ler(:he Dahl til vaaren 18l2. Hilmar Meincke Krohg (amtmand i Finmarken), udnævnt 22de juli 18l1, men allerede den 18de september s. a. forflyttet til Romsdalen, tiltraadte derfor ikke embedet. Gage 1200 rdl. Herman Gerhardt TresCho“—, 22de Oktober 18ll til 1814, da han nedlagde embedet og drog til Danmark, hvor han døde i Kjøbenhavn som amtmand i Fredriksberg amt. Som amtmand i Nordre Bergenhus boede han i Bergen. Chr-isti(m xl1agnus Falsen-, 1814—22 (boede i Bergen). Senere generalprokurør og justitiarius i høiesteret, død 13de januar 1830. Edvard Hagerup, 1822—31 (forflyttet til Søndre Bergenhus). Fredrik Ri1is (byfoged i Kristiania), 20de juli 183l til 1lte Oktober 1832, da han blev Stiftamtmand i Trondhjems stift Christian Ulri(—h Kastrup (tidligere amtmand i Stavanger amtl, 29de april l833 til 26de juli l844. Hans Tostrup (auditør i sjøetaten), 1lte november 1844 til 7de april 1852, da han blev forflyttet til Kristians amt. Michael Conrad Sophus Emil Aubert, 18de september 1852 til l0de november 186O. Boede paa Lærdalsøren. .Y. (V. Falsen, 2den marts l861 til 26de november l869. Boede paa Leikanger. — Nicolai Ditlev Ammon R(eder, l2te februar 187O til 11te au- gust l875. Boede paa Leikanger. C. M. ()ppen, 23de Oktober 1875 til 1889. Boedei Leikanger. ()laj OZS’(’Il, 1889. Bor i Leikanger (Nybø). Storthingsm(end. Sognepræst N. G. A. Dahl l8l4, 1827—1828, l83O. Gaardbruger T. H. Næss 18l4, l815—16, 1833. Gaardbruger O Svanøe 1814, 182l, 1822, 1824, 1827, l828 1836, 1836—37, ld42. D Gaardbruger Nord l814, 1833. Amtmand C. M. Falsen l815—l6, 18l8. Gaardbruger Thing-næsset l8l5—l6, 18l8. Lensmand Urdahl l8l5—-l6, 1822. Lensmand 0nstad l815—16. 0berstløitnant Holck 1818, l824, l839. Gaardbruger Wereide 18l8, l821. Sorenskriver A. Landmark 182l l822. Gaardbruger Hjemsæter 1824, 1830, 1836. Kaptein C. G. Meidell 1827, l828.