Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/859

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

844 NORDRE BERGl-3NHUS AMT. øen af samme navn i Gulen ved indløbet til Sognefjorden. Den synes at have havt store besiddelser rundt om i Sogn, paa Voss og Hordaland. Den første af denne æt, der med sikkerhed kjendes, var Philip Er-lendssøn, der levede til henimod 134O. Hans fader hed formodentlig Erlend Philipssøn, da disse navne hyppig sees at skifte i denne æt. Philip havde datteren Mar- grete, som blev bortfæstet til Arnald Josteinssø11. Bryllupet stod i Oktober 1322, og da lik Margrete alle de kostbarheder i medgift, som ovenfor er o1ntalt, ligeledes fik hun en hel del jordegods i Ryfylke, Hordaland og Fjordene. Efter al rimelighed, havde Philip i et andet ægteskab sønnen Erlend Philipssøn, som fra aarene omkring l37O indtil begyn- delsen af det næste aarhundrede indtog en fremragende plads blandt Norges statsmænd. Da Philip holdt datterens bryllup, boede han ikke paa Losna, men paa det nærliggende OdlÏflSZ(t]ld (nu ()sl(m(l) i Austreim (nu Kirkebø) sogn. Margrete fik med den bergenske korSbroder Haldor .]onssø)z — antagelig efter hendes mand Arnalds død r— Sønnen Jon, hvilken hun den 11te september 1338 ætlede med alle dertil brugelige formaliteter til al sin arv og alt det gods, hun vilde give ham til arv og til odel O. S. v.; hvorhos hun til vidnesbyrd straks gav ham et sølvbæger og noget jordegods. Videre lader hendes gren af slegten sig ikke forfølge. Erlend Philipssøn synes ogsaa at være blevet arving til det store Slinde-gods, hvis sidste bekjendte be- sidder af den gamle stamme, hr. Audzm paa Slin(le, maa være død lidt efter 133O, og hvis sønne— eller datter-datter Erlend saaledes maaske kan have ægtet I Sogn var flere andre anseede familier, der ogsaa indbyrdes var besvogrede og besad en stor del jordegods I Lærdal, paa gaarden Graute (Grøte) boede ved aarhundredets skifte en Baard, der ogsaa eiede gaard i Bergen, benævnt efter hans ættegaard, ifølge den tids skik, med navnet «Grauten», ligesom han ogsaa eiede øvre Hvamm i Borgund m. m. Baards da-tter Birgitta, sædvanligvis kaldet «hustru Birgit i Grauten», ægtede Eindride I—[m“f, en anseet mand fra samme egn. Eindride fik med Birgitta baade Hvamm og, som man maa antage, Graute. Derhos kjøbte han andet jordegods, hvoriblandt en del af et andet Hr-amm, paa Folkesbygden (i Hafslo). Deres datter var Sigrid, der ægtede ’l’hor“flmi .S’igvaldessø)z; denne fik nu med hende baade Graute, Hvamm og gaarden i Be1—gen. Hr. Thorfinn var sysselmand i Indre Sogn omkring 1322, ja maaske læugere, eller lige til sin død, der maa være indtruffen lidt efter 134O; men han lader ikke til at have efterladt børn. Eindride synes at have havt en datter til, .]ar(lthru(l, der ægtede den anseede bonde EystcZin Isakssøn M1(gga fra samme egn og bragte ham hin del af det