Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/805

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

79O NOB1)HP: BP:HG1—:NHUS 1mT. Selve Klove og med kongen paa Søndmør, som hed xlrm§id; de havde da en stor styrke. De mødtes med Harald indenfor Sol- skjel, en liden ø i den ytre Tron(lhjemsled indenfor Smølen og E(lø (ea. 865). Efter en haard strid faldt her baade kong Arnvid og kong Audbjørn, men Selve flygtede. Harald underlagde sig da Søndmør. Men efter kong Audbjørn havde hans broder I’r(’Dl2l)t(l Kamban magten i Firdafylke. Kong Harald satte Ragnvald til jarl over begge Mører og Romsdal. Mod Vemund Kamban fore- tog Harald sig for øieblikket intet videre, men vendte tilbage til Trondhjem, da man ei fandt det raadeligt, at han saa senhøstes seilede udenom Sta(l. Ragnvald jarl fandt imidlertid i løbet af vinteren leilighed til at dræbe Vemund, medens denne var til gjæstebud paa Naustdal. Ragnvald jarl vidste, at Vemund var paa gjæstebud i Naustdal, som vistnok her er gaarden Naustdal i Eid — der er nemlig en gaard af samme navn i Naustdal herred i Søndfjord. Det heder hos Snorre, at den vinter fór Ragnvald den indre vei over eidetï) og derpaa syd i Fjordene. Ogsaa Flatøbogen siger kun, at Ragnvald drog den øvre eller indre vei over eidet, uden at tillægge hvilket; det kan baade være Mandseidet og Bjørkedalseidet, dog forsaavidt helst det sidste, som dette fører lige til Naustdal. Egils saga kap. 4 siger derimod, at han drog den indre vei Om Eidsjø (hit idra um Eidsjó), og denne Eidsjø synes neppe at kunne have været nogen anden end Hornindals- vatn; i saa tilfælde har han draget gjennem Sunnelvdalen og Hornindalen, hvilken vei i umindelige tider har været alfarvei Ragnvald jarl kom om natten, lagde ring om huset og brændte kongen inde med 9O mænd (ea. 866). — Derefter kom Kaare —fra Bø-(l?la til Ragnvald jarl med et fuld- rustet langSkib, og de fór nu begge nord til Møre. .B6’l’(YZ(1, hvor Kaare var fra, er den nuværende gaard Berle paa sydsi(len af Bremangerland i Daviken. Ragnvald jarl tog de skibe, som kong Vemund havde eiet, og alt løsøre, som han fik fat paa. Berdlu- Kaare fór nord til kong Harald og blev hans mand; han var en stor berSerk. Vaaren efter fór kong Harald syd langs landet og lagde under sig Firdafylke. Siden seilede kong Harald ifølge Snorre østover langs landet og kom frem øster i Viken. Efter Egils saga og Flatøbogen aflagde Harald et besøg i Sogn. Han satte efter sig Haakon G)y“ofgar(lssø1z paa l’rjar (Ørlandet) og gav ham styrelsen over Firdafylke. Harald underlagde sig Firdafylke i 866 eller 6 aa-r, før han vandt slaget i Hafrsfjord. I) Ei(let er her et af eidene indenfor Stad i Selje, enten Mandseidet eller længer inde Bjorkedalseidet, Som gaar fra Volde11 over til XauStdal i Eid her-red.