Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/788

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KO1XIM[YNAI. mVsHo1.1)N1NG. 773 I Nordre Bergenhus amt var i de tre aar 1889—l891 det gjennemsnitlige tal af understøttede hovedpersoner 2159, hvilket giver 24.66 pr. 1000 af folkemængden i l89O, og udgifterne var gjennemsnitlig kr. 5O.79 for hver enkelt understøttet hovedperson. Antallet af understøttede enslige personer var 1275; deraf var 47 børn, saa at l228 voksne enslige personer nød under- støttelse af fattigvæsenet, hvilket er vel 14 pr. lOOO af folke- mængden. Antallet af understøttede familieforsørgere var 884; heraf var 88 piger med børn, hvilket er omtrent l pr. 1000 af folke- mængden. De understøttede hovedpersoners og bipersoners samlede antal er som regel mere end 2Vs gange hovedpersonernes antal, hvilket maa erindres, naar der kun anføres antallet af understøttede hovedpersoner. I 189l var antallet af understøttede hovedpersoner i riget 73 364 (37 pr. 1000) og af bipersoner 92174, tilsammen 165 538 understøttede fattige, hvilket er 83 pr. 1000 af landets folke- mængde. Men 8 pct. eller omtrent hver l2te person af landets folke- mængde nyder fattigunderstøttelse. Den samlede fattigunderstøttelses udgifters nettobeløb gik, ifølge «Statistisk Aarbog», op til: I 1890 . . kr. 6 l63 508 — 1894 . » 6 842 473 — 1895 . » 7 302 632 — 1896 . » 7 194 434 — l897 .......:ï 7 264 O08 Fordelt paa distrikterne er saaledes gjennemsnitstallet for de 3 aar: I Sogn: 1051 understøttede hovedpersoner, deraf 603 ens- lige personer, hvoraf 26 børn, og saaledes 577 voksne og 448 familieforsørgere, hvoraf 54 piger med børn. I þyOYd8]l(’: 1lO7 understøttede hovedpersoner. Deraf 672 enslige personer, hvoraf 21 børn, og saaledes 651 voksne personer og 435 familieforsørgere, hvoraf 35 piger med børn.