Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/753

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

738 NORDRE BERGENHUS A1æ1T. I begyndelsen af l890 satte et aktieselskab et ældre damp- skib «Nordfjord» i fart paa NordfjOrd Og et andet selskab et nybygget skib «Jotunheim» i fart paa SOgnefjorden. Amtsdampskibenes administration søgte af al magt at holde disse skibe borte fra fjordene i Overensstemmelse med amtsfOr- mandskabet, som i 189O gav bemyndigelse til nedsættelse af fragterne, ligesom det nye skib «Kommandøren» for endel blev bygget for at bekjæmpe konkurrenterne. I Oktober 1890 indstillede det konkurrerende skib «Nordfjord» sin fart paa NOrdfjord. «Jotunheim» fortsatte i sogneruten og forsøgte en tur paa Nordfjord i høsten 1891, indtil den i sidste halvdel af december 1891 indstillede sin fart. Følgen af denne kOnkurrence med fragtnedsættelsen og de optagne kOnkurrenceruter va1—, at den opseilede formue paa det nærmeste gik med. Amtsdampskibene raader nu alene for al fart i fjordene, og paa grund af den manglende konknrrence er der vedtaget for- skjellige paabud Og bestemmelser, som er ukjendte andre steder i landet, saaledes forbud mod at sælge øl mellem visse stoppe- steder og om aftenen O. s. v. Amtsdampskibenes ruter er en kombination af kyst Og fjord- ruter og befares aaret rundt. Skibene far-er uden assurance, idet de er sin egen assuran- dør, medens paa samme tid amtskommunen staar som garant for alle optagne laan. Efter konkurrencens ophør er fragten igjen sat Op, Og bud- gettet for kalender-driftsaaret 1893 blev opgjOrt med et drifts- over-skud af kr. 10 700.00, Og farten paa NOrdfjord indskrænkedes. Senere har amtskommunen havt aar1igt tilskud af statskassen kr. 10000.00 til dampskibet «Balder»s fart paa de ytre kyst- distrikter. Nordre Bergenhus amt havde i 19O0 følgende dampskibe:

“Firda», «KOmmandøren», «Alden», «Sogn», «Framnes», «Fja1ir)1,

«HOrnelen», «Lærdal» og «Balder». Afstand fra Bergen i geograji-ske mile. Da Bergen er den kjøbstad, for hvilken amtet egentlig er opland, angives her af- standene fra Bergen først til stoppestederne. Afstande fra Bergen til anløbsstederne i ruten .fra Bergen til Søndjjor(l og 2Vor(Zf)ord.— Geografiske mile. LifjOrden . . . . . 1 3 StOraakersund . . l 3 Sulen . . . . l 1 Naaren .... . l l Tangenesvaag. . . 12