Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/701

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

li88 N()llDRI—Z BI—2R(iI—2NHI’S AM“I’. 2d(—f berge11hr1.s“iskP reg“im(‘nf .— la-ste bataljon: Søndre 11o1—dhordlenske kom- pani ............ Mellem nordhordlenske kompani . . . Ytre nordhordlenske kompani .... Samlingsplads: Søndre ytre sognske og nordhordlenske Bergen. kompani .......... Mellem ytre sognske kompani . . . Nordre vossiske kompani ...... 2den bataljon: Søndre vossiske kompani . Nordre hardangerske kompani .... Samlingsplads: Søndre hardangerske kompani .... Jondal i Strande- Nordre sundhordlenske kompani . harm præste- Søndre sundhordlenske kompani . gjeld. Mellem sundhordlenske kompani . . . I 1767 sloges regimenterne atter sammen til et. I l769 deltes regimenterne igjen. Ved armeens under l9de december 1788 bestemte foran- drede indretning kom amtet under det derefter kaldte —‘Bergen- husiske Infanterie-Regiment:—-. I l789 sloges atter de to bergenhusiske regimenter sam- men til et. Ifølge resolution og plakat af 14de august l80l blev regi- mentet forøget med et nyt kompani oprettet ii Lærdal præste- gjeld (eller egentlig Lærdal, Aarda1 og Borgund skibreder), hvor før ingen udskrivning og ingen lægdsinddeling havde fundet sted. Efter den under 22de februar l810 bestemte organisation af armeen gik en del af amtet fra nævnte regiment og dets vossiske bataljon til den da oprettede ((Bergenhusiske Skarpskytter- Bataljon“—, hvortil ogsaa det lærdalske kompani, som samme tid blev et jægerkompani, henlagdes. Ved armeforandringen i 1818, da ha-æren inddeltes i brigader og korpser, kom Nordre Bergenhus amt til at danne Nordfjordske nationale musketerkorps, Søndfjordske nationale musketerkorps og Sognske nationale jægerkorps i Bergenske brigade. Nord- fjordske nationale musketerkorps bestod af: Nordre lottenske, Søndre lottenske, I—Iornindalske og Stryenske kompanier; Send- fjordske nationale musketerkorps: Førdeske, Indre Dalske, Vikske og Eve11vikske kompanier; Sognske nationale jægerkorps: Sogn- dalske, Lysterske, Aurlandske og Leirdalske kompanier. Nu danner Nordre Bergenhus amt Fjordenes og Sogns bataljoneri henholdsvis Nordfjordske (1ste) og Sognske (4de) korps af Ber- genske brigade.