Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/588

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAN1)1—:1. 0G SKlBSFART. 575 I Ejord(—He var hjemmehørende 82 fartøier paa ialt 3139 tons drægtighed og med 328 mands besætning. Af disse var 28 fartøier paa over 50 tons. I Flere var 9 fartøier af 947 tons drægtighed med 48 mands besætning. 3 af disse fartøier var over 5O tons. Af samtlige fartøier var 6 dampskibe paa tilsammen 838 tons drægtighed og med 74 mands besætning, tilhørende amtskommunen. I Florø Var intet dampskib hjemmehørende. I 1890 var i amtet hjemmehørende 168 fartøier af ialt 6861 tons drægtighed. De udgjorde da i antal 2.2G procent og i tonnage 0.42 procent af rigets 7432 fartøier af ialt 1705 699 tons drægtighed. Af samtlige fa-rtøier var i Sogn hjemmehørende 83 paa til- sammen 2742 tons drægtighed med 259 mands besætning. I Ejordene var hjemmehørende 73 fartøier paa tilsammen 2747 tons drægtighed med 283 mands besætning. I Flere Var hjemmehørende 12 fartøier paa tilsammen 1372 tons drægtighed med 69 mands besætning. Af fartøierne var 7 dampskibe paa tilsammen 1232 tons drægtighed og med 89 mands besætning, tilhørende amtskommunen. I F1orø var 1 dampfartøi paa 115 tons med ti mands besæt- ning og 11 seilfartøier paa ialt 1257 tons drægtighed og med 63 mands besætning. Ombord paa de i amtet hjemmehørende fartøier var ved udgangen af 189O ialt 611 mands besætning. Den officielle Statistik angiver i «detaillerede opgaver over livsstillinger» fra folketællingen den 1ste januar 1891 under hovedgruppen de ved sjøfart, skibsfart og baadfart i Nordre Bergenhus amt sysselsatte personer over l5 aar 239 personer nemlig: a. Private selvstændige erhvervsdrivende: skibsredere ingen jægteeiere og fragtemænd 8, baadmænd og færgemænd 2 ialt 1O. . Skibsførere, styrmænd, dampskibsmaskinist-er samt andre be- styrere og betjente 82. C. Sjømænd, matroser, dampskibsfyrbødere, kokke, opvartere, rorskarle og andre arbeidere i sjøfart 147, tilsammen 239 sysse1satte med sjøfart, skibsfart og baadfart. Folketællingens livsstillinger omfatter imidlertid kun «til- stedeværende personer over l5 aar» den 1ste januar l891, medens de 611 mand, hvormed Nordre Bergenhus amts 168 damp— og seilfartøier ved udgangen af 1890 er bemandet, antages hoved- sagelig at høre til Nordre Bergenhus amts ’i amtet paa folke- tællingstiden hjemmehørende folkemængde. I ỳ1895 var i amtet hjemmehørende 156 fartøier af ialt O ) Y B