Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/332

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vASnBAG. 319 25 meter over havet, hvorved altsaa dets bund kommer til at ligge l73 meter under havets overflade. Ved Strynsvatn møder det samme forhold som ved Olden- vatn, nemlig at indsjøen kniber sig sammen og faar en ringe dyb(le noget ovenfor sin nedre ende ved gaarden Sunde. Som ved Oldenvatn optræder løse masser paa begge sider af sundet. I de 1l aar, Strynsvatn har været befærdet med damp- baad, er det kun to vintre, at dampbaaden har maattet standse farten paa grund af is paa den østlige og største del af vandet. I løbet af 2l aar har der kun 4 vintre været kjørbar is over hele vandet. Veitestrand-er-am i Hafslo. Høiden over havet er l95 m. Isen pleier paa Veitestrandsvatn at lægge sig i slutningen af december eller begyndelsen af januar. Isløsningen pleier at ske i første halvdel af mai. I ]898—99 islagdes vandet l4de december; isen gik op 21de mai. Viksvatn i Indre Holmedal ligger i en høide over havet af 160 meter. Det er l4 km. langt og er ved et smalt sund delt i to dele, den nederste del er 4 km. lang og kaldes Hæsta(l- jjordPn. Enúellenvafn i Gloppen ligger 182 m. o. h., er 9.5 km. langt og ligger paa Smølmedalseggen og Blekeggen paa østsiden og paa Tusseheias østskraaning. Det udvider sig paa sine steder til 2 km.9s bredde. Haukedalsvatn i Indre Holmedal og Førde ligger 264 m. o. h., er l1.5 km. langt og optil 2 km. bredt. Loenvatn i Stryn. Umiddelbart foran Loenvatn staar fast fjeld; terrasserne, der ligger mellem vandet og havet, spærrer ikke umiddelbart for vandet, saa at det hele vand er utvilsomt en fjeldsjø. Terrasserne er ikke gode. Følgende dybder er maalt fra nedre til øvre ende med omtrent 75O meters afstand mellem hvert lodskud: 76, 9l, 85, 80, 109, 109, 129, 133, 128, 120, 50, 11, 26 nHmen Loensvatns høide over havet er efter den geografiske opmaa- lings karter 88 meter, saa at Vandets dybeste punkt ligger 45 meter under havets overflade. . Loenvatn vil i regelen være is1agt fra juletider til ud i mid- ten af marts, men det hænder ikke saa sjelden, at vandet er aabent hele vinteren. I 1898 islagdes ikke vandet før ved udgangen af januar, og det blev isfrit 22de a-pril. Aardalsvatn. Foran Aardalsvatn ligger terrasser og umi(l- delbart foran vandet en moræne. Nærmest havet ligger en uje»=n terrasse, høiere op en terrasso