Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

20 NORl)RE BERG11:NH(?S A)1T. over samme og Vals-vikfleldets nordre skraaning, passerer videre Fagermyrvatn og Asjelddalen —og dreier et stykke op paa Aøel1l- fjeldet-S nordøstre skraaning mere vestover gjennem Holskarvatn og videre et stykke langs dalen mellem Asjel(lgffeld og Nabbenaasi, hvor den støder paa grændsen mod Hosanger herred. Grændsen mellem Vik og Hosanger herreder, der tillige er grændse mellem Nordre og Søndre Bergenhus amter, begynder nordfor .4sjel(l- .Zj(3l(Z (paa grændsen mellem Hosanger og Voss herreder) i dalen mellem dette og Nabben-aase og gaar mod nord over den østre skraaning af Ho(l“naj)eld og videre om Hallesæterdalen, hvorefter den straks østenfor Vøvringvatn (paa grændsen mellem Hosanger og Kirkebø herreder) og straks søndenfor den i samme faldende Vieraa støder paa grændsen mod Kirkebø herred. Gr(endsen mellem Kirkebø og Hosanger herre(ler er tillige grændse mellem Nordre og Søndre Bergenhus amter og begynder straks østen- for Vøvringvatn og straks søndenfor den i samme faldende Vieraa, hvorfra den gaar i nordvestlig retning ud i og over nævnte vand mellem de to nordligste og de to sydligste holmer, følger derefter den i vandet faldende Snartestenb(ek, passerer Bla(1j)’eld i skaret mellem begge toppe, gaar saa under tiltagende dreining mod nord over den paa fjeldets vestside liggende dal, videre over toppen af den søndenfor Runderab liggende aas, over toppen af Rnn(lerab (tr. p.), over Nor-dalen mellem første og andet vand nordøstfor Nordalsvaln (i Hosanger) og bøier derpaa lidt nordenfor dette mod sydvest, passerer søndenom det gjennem Østerbøvatn til FVllgl686ð()ÏjO‘I’(l(3)2 rindende vasdrag, gaar straks opad Østerbotn- Jffel(lets østre skraaning, følger saa under tiltagende bøining syd- over langs dettes ryg og gaar derpaa atter i mere vestlig retning skraa ind paa Sønaagsnaavene, hvor grændsen igjen bøier mod syd langs søndre del af fjeldets ryg, men sætter saa mod nord- vest over Fri(lalselven til nordligste top af Aa-sdalsryggen, hvor den støder paa grændsen mod Masfjo1—den herred. Grændsen mellem Kirkebø og MasjÎjorden hm-reder er tillige grændse mellem Nordre og Søndre Bergenhus amter og begynder pa-a nordligste top af .4as(lalsryggen, hvorfra den gaar et stykke nord- over, men bøier —— efterat have passeret mellem de to østfor nordenden af Store Z?)“(3l(l‘l?(ll7l (i Masfjorden) liggende smaavande — vestover mod Store Ejel(lvafn og mellem dette og nordenfor liggende vand atter nordover til Gjeil“nakken, saa mod sydvest til Sponse:;atn, gaar vestover søndenom dette og støder ved den fra Krokevatn (paa grændsen mellem Kirkebø herred og Lavik og Brekke heri-ed) rindende bæk lidt søndenfor vandet paa grændsen mod Lavik og Brekke herred. ’ Grændsen mellem Lauik og Brekke herred og MasZjorden er tillige grændse mellem Nordre og Søndre Bergenhus amter og begynder