Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/307

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

294 N()RI)RI“J BI“2RGI—INHUS AMT. Om vaaren og høsten fører den en temmelig betydelig vand- masse, men ellers kan den i regelen vades overalt. Paa sydsiden optager Gaula: W Steienelven, der kommer fra Høgehei, løber først nordøstlig med temmelig sterkt fald og derpaa nordlig forbi Hauge og falder kort vestenfor Steien i Gaula. Dens vandmasse er ikke meget stor, og den skal til sine tider være ganske udtørret. Dy.s;j(1l(md.velven, der kommer fra Steinsetfjeld, gjennemstrømmer Stordalen i nordlig retning og falder kort nordenfor Dysjeland ud i Gaula. Sygnenelven (Sygna) er et temmelig udstrakt vasdrag, idet en arm kommer fra et lidet vand lige under Svahei og optager 3 mindre arme, I vestenfra og 2 nordenfra; efter at have gaaet forbi Aarøen sæter forener den sig med den anden hovedarm, der kommer fra to smaavand paa den østre side af Steinsetfjeld; derpaa modtager den tilløb fra et lidet tjern paa Høgeliheien og gaar nu under navn af:larøelven forbi gaarden Aarøen, hvor den bøier ret mod nord, og efter at have optaget en bæk fra Øvrebø- dalen gaar den under navn af Sygnenel-ven forbi Sygnen og falder ud i Gaula. I Viksvatns nordøst-ende falder Haukedalselven, der fra flauhe- 1l(d9—v(ifn sydøstlig gjennemstrømmer Haukedalen med ikke ube- tydeligt fald. Den danner paa sit løb et lidet tjern og Lauevatn, der optager et lidet til1øb fra nord fra Myklevatn og falder forbi Vik kirke ud i Viksvatn. Dette vand optager flere mindre tilløb, særlig fra sydsiden. I Haukedalsvatn, der dels ligger i Førde, dels i Indre Holmedal, falder en elv, der ogsaa benævnes Gaula ligesom hoved- elven. Den kommer ind fra Jølster herred, løber ned gjennem Grøn(lalen, optagende flere mindre tilløb fra bræerne paa begge sider, danner Gro-maingdalsvaln og løber med ikke betydeligt fald ned gjennem Grønningsdalen og danner Haukedal.svam, som fort- sætter ind i Indre Holmedal herred og falder i Viksvatn, som før omtalt. .Iølsfras nedslagsdistrikt er i Jølster .... . 4l8.4 km.2 i Førde .... . 277.2 » i Indre Holmedal . . 6.8:—ä 702.4 km.2 Jølstra løber fra .Iøl.s-ter1;atns vestende i sydve tlig retning ned gjennnem Jølsterdalen mellem dyrkede, beboede og ikke meget steile bredder med temmelig stridt løb, men uden at danne nogen