Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/306

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

X’ASl)RAG. 29?i udarbeidet et forslag, hvorefter der skulde bortsprænges et tvers over Eikelandsfossen gaaende smalt fjeldrev, der danner en na- turlig dam for vandet. Ganla forlader igjen Viksvatns vestende gjennem Eikelands- fossen, udvider sig saa til Eikelan(ls?:afn, hvorfra den strømmer gjennem et temmelig trangt løb og danner atter et fossefald, Pos.vfos.S—mr. hvorpaa den igjen udvider sig til et lidet vand, Foss- mtn. og løber fra dette ogsaa gjennem et trangt løb først i sydlig, dernæst i vestlig retning indtil gaarden Selsta(l, hvor den gjør en bøining mod sydvest indtil kirken. Her bliver elven meget bred, og dens løb er opfyldt af flere smaaøer. Lidt nedenfor bliver den igjen s1nalere og danner Sand((foss(*n, der er 15O—l8O meter lang. Herfra bøier elven mod nordvest, danner .—1lv(erm- jbssen, der ligeledes er temmelig lang, derpa-a R(PkPIZ*iZ(fO—G—9PR neden- for gaarden Leir-san(l. I nordlig retning fortsætter elven til Aasedalens munding, løber derfra først et stykke mod nord, derpaa mod vest, og endelig efter at have gjort en bøining først mod nordvest der- efter mod sydvest og endelig mod vest, falder den ud i Dals- fjorden ved gaarden ()sen. Her danner den et vakkert vandfald, (l.sjbsse1z, ]4.7 m. høit. Elven, der har en bredde fra 16 til 188 meter, har et tem- melig stridt løb. (la’den fra Holmedal kirke har et fald af ca. 21O meter. Dens dybde er meget forskjellig-, og kun paa et sted neden- for Viksvatn, nemlig ved ga-arden Hagem1.c. skal den i meget tørre somre lade sig vade. Elvens bredder er i regelen saa høie, at flom ikke har nogen synderlig indflydelse paa det omkringliggende land; herfra maa dog undtages et strøg nedenfor præstegaarden. Over elven fører nedenfor Viksvatn fire broen nemlig en ved gaarden Selstad. en ved Skagen, en ved Steien og en ved Alværenfossen. Af sag— og møllebrug er der 9. Ovenfor Viksvatn opta-ger elven flere mindre tilløb, fornemlig paa sydsiden. Nedenfor vandet optager den 12 tilløb — G paa hver side —, af hvilke anføres: Paa )l())’(Zfl(Z(?7l optager Gaula i Indre Holmedal: p Aas-eelvm, der kommer fra Langelands1:at):, ga-ar under navn af ]1angelandselven ned gjennem Skilbreidalen, danner Skilbrei-

?atn, hvilket den forlader under navn af Espelan(lsel(Ben, danner

3 smaa tjern og løber under navn af .4as()(‘l“v(ɔn ved Furenes ud i Gaula. Over den fører en bro for hovedveien ved Langelands- vatn, og nedenfor Skilbreivatn er ogsaa en bro.