Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/264

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAVl:2’l’, F—IORDE OG I—1AVNE. 25I Man kan søge ind til Florø paa begge sider af Mortingbaaerne. Indseilingsmed til Florø havn: Stabben fyr under eller lidt nordligere end Skorpevarden (Blaakollen). Leden fra Florø til Stad ligger mellem Nærøeme og fastlandet over Frøi.sjøen ennem Skatestrømmen mellem Risø og Gangsø forbi Moldøen gjennem Ulvesund over Sildegabet til Stad. Under udseilingen fra Florø havn har man at undgaa baaerne vest af Roten og Langøen. Fra Fiskholmen langs sydsiden af Bremanger til Skate- strømmen er temmelig rent. SkatestVrømmen mellem Bremanger og Rugsundsø er ofte vanskelig at passere, dels paa grund af sterk strøm, dels paa grund af voldsomme kastevinde, især med sydøst1ig vind. Strømmen løber med rolig-t veir ind med ebbeu og Skifter ved vel halv- vokset vande. 0mkring R229øe“ vest for Rugsundsø er temmelig rent, und- tagen paa den nordøstre pynt. Fra Bish;jeilves ved indgangen til Nordfjord og nordvestover langs landet til Moldøen er temmelig rent. ZlIol(løen har omtrent V—1 kabellængde slaggrund. Leden ligger mellem Moldøen og Sætenes paa Vaagsøen. Man maa holde midt efter sundet lidt nærmere vestlandet Man kan ogsaa passere paa østsiden af Moldøen, hvor der er en smal rende med 3—4 favne vand. (Ylz;(1.sÞu)ad mellem østsiden af Vaagsø og fastlandet er tem- melig rent. I Ulvesund og Moldøstrømmene løber strømmen som regel sterk nordover. ()l1c.—(1suml.s —fyr er indseilingsfyr til Ulvesund. Sildegabet er det farvand, som fra havet fører ind nordenom Vaagsøen og søndenom Stadlandet. Vestenfor Stadlandet ligger forskjellige baaer og g1’llDde. I1IdSeiIi11geI’ fra havet Man kan seile ind fra havet til Sogne- Jiordm mellem Holmmgraa og (7tvær til Sogne.s)jøen. Med svært hav brækker skallerne mellem Utvær og Holmengraa. Videre kan man sei1e ind fra sjøen til leden sønde11on1 Hue- land og nordenom .4spø gjennem Bue— eller .4spø)§jorden. Hele kyststrækningen og nordover lige til Hel1efjorden har vistnok løb ind fra havet, men de er i det hele vanskelige at søge for ukjendte folk. Fra havet gaar ind et løb nordenfor Batal(len, søndenom .IVYrøien, hvor man kan komme ind baade i Iï(’ZZ(3jÍ7Ol’(Z(37li og i Frøi- s:jøen. Fra havet gaar nordenfor Bremanger1and mellem dette og Vaagsø ind løb gjennem Faajj()rd og Vaagsøf)“ord paa hver side af Husvaagø, men de er vanskelige at tage op, da der er urent udenfor.