Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/111

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

98 NORDRE BERGENHUS AMT. Jostedalsbræen dækker i Nordre Bergenhus amt en høitlig- gende fjeldstrækning mellem Sogn paa den ene side og Søndfjord og Nordfjord paa den anden, og den ligger i herrederne Bale- strand, Jostedalen og Lyster i Sogn, i Førde og Jølster i Sønd- fjord og i 1ndviken og Stryn i Nordfjord. Fra den høie ismark gaar der mægtige jøkler som stivnede strømme ned i dalene. Den største del af Jostedalsbræen ligger i Nor-dre us amt, men t gaar den høie fje1dstrækning, hvorpaa bræen hviler, uden at være gjennemskaaret af noget dalføre, over i fjeldene i Skiaaker i Kristians amt, saa at bræens nordøstlige del ligger i Kristians amt. Jostedalsbræens hele længde fra dens sydvestlige del iJoste- “fonn og til Framrusthovd i §K1aaker er 97 km., hvoraf 77 km. i Nordre Bergenhus amt og 2O km. i Kristians amt. Imidlertid er det ikke givet, a-t der er sammenhængende sne— og ismarker over hele denne strækning; thi Jostefonn, der ligger sydvestlig for Josteda-lsbræen, og har været regnet til denne, angives i somme som1—e at være skilt fra Jostedalsbræeu ved bart, fladt fjeld, Som fra den høiere liggende Jostedalsbræ skraaner jevnt ned til Jostefonn. Dette bare fjeld er et antagelig 200—-50O meter bredt belte, der skraaner mod syd. Paa selve beltet ligger her og der smaa isolerede snefonner. Om her hver sommer er nøgent fjeld, vides ikke. I kolde somre efter snevintre vil kanske vintersneen blive liggende, men bræerne er ikke alle somre forbundne med is eller «evig» sne. Jostefonn har faaet sit eget navn, og det tyder paa, at bønderne har havt kjendskab til det rette forl1old. Nu og da færdes man nemlig over denne snebræ mellem Mundalen og Grønningsdalen. Jostedalsbræen er omgivet af talrige andre snemarker, med hvilke den delvis hænger sammen, delvis er skilt ved skar. Hvis man regner til .l ennallg g1emtjJ§tgåend(;—§t1Zge- o is r, saa faar det hele et area1 af 1252 km.?Ï“î1voraf 181 km.2 i Kristians amt og lO71 km.2 i Nordre Bergenhus amt, men heraf falder hele arker, saa at den e “ ra?h-n1e.d-g-JostefoÆ)—pg‘ de tilhørende bræer i Kristians amt skulde udgjøre km.2, hvoraf 181 km.2 i Kristians amt. ““ “’“‘ Bræens høigZt-e-Jm1rkE—E —2.Ǫ;3—§“—an-;eter over havet, ligger nord- vestlig fra Bersetbræen i Jostedal, og her regner man, at Stryn, Jostedalen og Hafs1o herreder støder sammen. Kun et fje1d, Lo(la-lggg1Æ, HGÊǫY, naar op over bræens høieste punkt, men flere fjelde i bræens omgivelser naar op i høider paa 18OO meter. Selve Jostedalsbræens bre(lde er forskjellig, op til 1O—12 km., -—-V—-—-‘’ å-,—...—-—‘—’