Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/616

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MEI.Ø HERRED. 603 Haugvik, søndre 1ste led maa være hǫgg, som nu ofte i stedsnavne ved misforstaaelse er blevet til haug. Hǫgg maa her tages i betydning af hugst, adgang til at hugge trævirke. En vik nærved heder efter kartet Tømmerviken, et enstydigt navn. Engeuik, af eng, eng, og vik, vik. Aag, gammelt navn .f, aa, ligger ved udløbet af en mindre aa. .“1rhaug, gammelt navn Arahaugr, hvori 1ste led er ari, ørn. Rendal“sv“ik. 1ste stavelse indeholder maaske et elvenavn, som kunde være det ande11stedsfra bekjendte Renna. Fo)møren var i 1723 øde. Gaarden ligger under Engeu- bræen, en udløber af Svartisen. Sidste led er øyrr, øre, grusbanke. Snelandslien er sandsynlig et temmelig nyt navn, som ikke fin- des andensteds. Brasef, gammelt navn Brattasetr, af brat(r, brat, og setr. ‘‘Esøen, gammelt navn maaske Ei()søy, af ei(), eid. Forøen er ikke en egen ø, men den vestlige del af -Esøen, som paa midten er indknebet til et smalt eid. 1ste led er uden tvivl træ11avnet “fara. Hal9osen. Gaarden ligger ved udløbet af en aa. Tillægget hals-, efter den i nærheden liggende gaard Halsa, maa navnet have faaet til adskillelse fra den paa den anden side af Bjær- angen liggende Osa. IOeldal, sandsynlig oprindelig Keldudalr, af k(“lda, rindende vand, som rinder ud af en kilde, formodentlig gjennem dette ords anvendelse som elvenavn. Oldra, af trænavnet ǫlr, or. 1S’aura, gammelt navn Saurar, flertal af sam“r, søle, myr-et grund. ’ ()sa, gammelt navn ()sar, flertal af öss, os. Gaarden ligger ved udløbet af en aa. .]enslemd kaldes Ørjosen og ligger nær udløbet af en liden aa. 1ste led af daglignavnet indeholder mulig et elvenavn; der har været et elvenavn Ørja (Yrja). Vasdal ligger ved en kort bæk, som danner afløhet for et vand, som nu kaldes Vasdalsvatn. Glommen ligger ved Glaamfjorden nær udløbet af en elv, som kommer fra Glaamvatn under Glaambræen. Det antages, at denne fjord er den blandt fjor(lnavne i Snorres Edda anførte Glaumr. I gaardnavnet er da fjordene gamle, usammensatte navn bevaret. Grundbetydningen af’ dette maa være: stærk lyd eller klang. 1S’ætvik, sandsynlig oprindelig Sæfrv1’k, af sætr, sæter. Selstad antages at være sammensat med mandsnavnet Seli, altsaa oprindelig SeO“asfa()ir. Sandaa. Navnet tilhører egentlig den lille aa, ved hvis munding gaarden ligger.