Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/603

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

59O NoHm.ANns Amt Der bruges endel torv til brændsel. Herredet kjøber træ- materialier, baade og trækopper. d Middelprisen i 1905 pr. favn birkeved var 13 kr. og for or 9 kr. “ M yrer er der flere steder, saaledes syd for Skars“florden. Enkelte steder, som ved Engevikvatn, er der afgrøftet og ind- vundet noget jord af myr. Paa halvoen mellem Holandsflorden og Bjærangfforden er myr- lændte strækninger, hvoraf endel er opdyrkede. B-jærangdalen er myrlændt og ligesaa Næverdalen, Spilderdalen og Markelv(ms dal, og der er myrstrækninger, som er tjenlige til opdyrkning. Paa øerne i Melø herred. især de større, er der myrer, som ofte er opdyrkede i ytterkanterne. Multemyrer er der paa fastlandet og paa øerne; paa øerne kan multehøsten i gode aar være indbringende, ellers plukkes kun til eget behov. Der er i regelen god tilgang paa brændtorv, og omtrent hver familie stikker torv. Saavel paa fastlandet som paa øerne er der i regelen tilstrækkelig tilgang paa torv. J agt. I Melø herred er ryper og aarfugl; der sælges endel ryper. Ræv og oter fanges i saks. Ulven var slem i Melø herred i l896, men i l897 spurgtes den ikke. Bjørn er der i enkelte egne. W Der er taget kobberskjærp i den bratte fjeldvæg, som strækker sig sydvestover fra Storskartind, 882 m., sydvestre top 757 m. Beryl og turmalin forekommer i Melø omtrent sydøst fra den indre ende af Glaamfjorden, ret ovenfor Fykanvatn paa Fykan- jjeldet i en høide af ca. 460 m. o. h., antagelig i Statens almen- ning. Afstand fra havet til findestedet er omtrent 41Zs km. Findestedet ligger paa nordsiden af en liden dal, som gaar i vestlig retning. Bergarten er gneis. Beryl eller akvamarin, sort uædel turmalin og rød granat optræder i en stokformet granitmasse, 40 m. lang og optil 30 m. bred paa nordsiden af ovennævnte lille dal. Graniten, som er en grovkornet pegmatit, udsender gang- grene, og feldspate1-ne er flere deeimeter lange. Beryllen kan optræde i krystaller 4 cm. lange og indtil 2 cm. i diameter. Fa1-ven er straagul til voksgul, men de er tildels uædle og ugjennemsigtige. Der er 10 mm. lange, lys- brydende, blaaliggrønne krystaller, som bør kaldes akvamarin;