Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/558

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Høne HEHHEn. 545 liggende fjeld Rundjjeld, der er 828 m. høit. Den sidste ryg har meget steilt fald mod øvre del af Strømdalen. Syd for Kisten ligger toppen Kistetind, 661 m., og nordvest for denne Mæltäind, 50l m. Mellem Værangfjordens munding og Melfjord ligger i rad fra nordvest til sydøst: Bo-eitind, 798 m., Smaatind, 863 m., Vaatviktind, 888 m. Op for Telnes ligger Telnestind, 968 m., der er vakker seet vestfra. Den har meget steilt fald mod syd og ligesaa mod nord ned mod det lille Renvatn, der ligger i en botn. Vestre del af fjeldet er“rygformetxi retning fra syd til nord med stærkt fald i denne retning. Skraaningen mod Telnes er styrtbrat. Mellem Værangfjord og Tjongsfjord ligger opfor gaarden Værangen Værangstind, 660 m.; paa dens nordside er en større botn. Tinden sender mod østuordøst en ryg over mod V(Prnes- tinden, 685 m., øst for gaarden Værnes ved Tjongsfjord. Menge- fjorden har mod syd mod indre del af Værangfjorden en arm Hopen. Mellem denue, Kisten og Reppa er et vildt fje1d, der naar sin største høide i Blok(indeme. Store Bloktind, den nordligste, er en spids, vakker iøinefaldende tind, l 032 m. Paa toppen er en trigonometrisk varde. Lille Bloktind, l009 m., er ogsaa en vakker top. I dalbunden og langs kysten er endel kratskog. Ur er der som regel langs fjeldenes fod og i botnerne. Nordvestsiden af Bloktäind og nordsiden af Værnestind bar især stor ur, der stadig øges ved faldende klippeblokke. Landet paa nordsiden af Tjongsfjorden er helt forskjelligt i den østre del og i den vestre. Den østre del, fra Svartisen til dalføret mellem Tjonggaar- den og Aag i Melø, har en skarp fjeldryg, hvis skraaning mod Tjongsfjorden ligger i Rødø herred, og skraaningen mod Holands- fjorden tilhører Melø herred, og saa ligger østlig, nord for Reppa, det isolerede, vældige, klumpede fjeld Reppahesten. 775 m. Ryg- linjen er oftest skarp og takket med toppe fra øst til vest: øst- ligst Flatj)eld, 976 m., uden særlig udpræget form, Troldtind, 893 m., en skarp, -spids tind, der synes ubestigelig. Rismaalstind, 697 m., er temmelig spids, springer i øinene fra sjøsiden, men kan uden Vanskelighed bestiges fra vest. Fra ryggen gaar nord for Breivikgaarden en gren eller siden-yg mod vest, hvilken er meget skarp, og paa denne ligger Bjørntind, 892 m.; den kan bestiges uden vanskelighed. Isoleret ligger ved bunden af Tjongsfjorden det nævnte fjeld Reppahesten, 775 m.; en mærkelig rundagtig fjeldkolos. Fjeldene er bevoksede med glissen kratskog, birk og or, fra foden og til en høide af 2-30O m. I høiden er fjeldene omtrent nøgne. 35 - Nordlands amt III.