Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/36

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BODØ BY. 23 0verført kr. 86 900.00 Brandvæsenet . . .... » 8 400.00 Gadebelysningen . . . . . » 1 550.00 Kloakvæsenet . . » 1 50.00 Administration ....... » 19 825.00 Feiervæsenet ......... » 2 752 0O Sundhedsvæsenet og kjødkontrollen . . » 4 835.00 Kirken, geistligheden og kirkegaarden . » 11535.00 Afdrag paa byens gjæld ..... » 2l O5O.()0 Renter af æld ........ » 31172.48 Administration . . » 4 795.00 Diverse udgifter . ..... » 11 O85.52 Samlet udgift kr. 186 700.00 Trækkes herfra den antagne indtægt . » 72 200.00 ’ bliver at udligne paa formue og næring kr. 114500.00 Bodø havnekasses budget for 1906 udgjorde 23 7O0 kr. NarVik by. Beliggenhed, størrelse og grændser. Narv‘ik, kjøbstad i Salten fogderi i Nordlands amt, ligger paa 68Ó 26‘ 30“ nordlig bredde og 6Ó 43‘ 30“ længde øst for Kristiania meridian; dette er Narvik stations beliggenhed ved Taraldsviken. O Narvik, der omgives af Ankenes herred, ligger ved Vestfjor- dens inderste del, Ofotfjorden, der hvor 0fotfjo1-den kløver sig mod et nes mellem Rombakbotn og Beisfjord. Byens areal udgjør l2.82 km.2; den er en del af 0foten præstegjeld og Ankenes sogn. Efter byens beliggenhed skal der trækkes 1O minuter fra Narviks lokaltid for at finde landets normaltid. l Byen’har navn efter gaarden Narvik, der er en af de gaarde, som kom til at danne Narvik bys territorium. v - Navnet Narvik skrives i 1567 Narduigh. Navnet lader sig neppe forklare med fuld sikkerhed. Narvik ligger ved en bred, rundagtig vik ytterst i Beisfjorden, og gaardnavnet er nu gaaet over paa den nye by. Det synes ikke rimeligt, at det er samme navn som det paa flere steder