Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/264

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


MosJøEN I.ADESTED. . 251 I l895 og 1896 blev ved bidrag af samlaget og havnekassen for 35O0 kr. opført en kommuna1 kai. Mosjøen har ikke særskilt kirke, men nær ladestedet i Vef- sen herred ligger præstegaarden Dolstad med gamle huse- bygninger og Vefsens rødmalede kirke, opført af træ; fra taar- net midt paa huset gaar jernlænker ned paa kirkegaarden, om- trent som vanterne paa et skib; det er gjort for at støtte taarnet mod de heftige kastevinde, som stedet her er udsat for. ’ O I Mosjøen er en kommunal høiere almenskole med 3 lærere og en folkeskole med 5 lærere og 2 lærerinder. Den første skolebygning i Mosjøen blev i 1836 besluttet op- ført i Finskogen, paa præstegaarden, «for de finner, der nyder fri undervisning under skolegangen, alt paa det nordlandske kirke- og skolefonds bekostning». Denne var færdig i 1841. I 1858 indkjøbtes finskolebygningen til skole for distriktet Mo og Mosjøen, og bygningen flyttedes til et bekvemt sted i Mosjøen. Skolen kom igang i 1860. 1865 deltes Mosjøens skole i to afdelinger, der søgte skolen vekselvis “andeuhver dag. Fra nytaar 1877 blev skolen tredelt med 9O elever. Mosjøens skole udgik af landkommunens skolevæsen fra 1876. 1879 til 1881 byggedes en ny skolebygning, der kostede ca. 15600 kr. Gymnastikbygningen opførtes i 1888--1884 og ko- stede ca. 77OO kr., der betaltes af samlaget. I 1882 bevilgedes til Mosjøen borgerskole I 1884 vedtoges en plan for skolens omordning fra almue- og borgerskole til kombineret almue- og middelskole, og fuldstæn- dig middelskole oprettedes fra 1885. De skolesøgende børn var i 1846 1O og i 1883 102. I 19O0 var der 200 børn i folkeskolen, 102 gutter og 98 piger, og.56 i middelskolen, 3O gutter og 26 piger. I 1825, da der var 8 beboede huse, har vel folketallet ud- gjort ca. 30 personer, i 1845 antages det at have udgjort ca. 1OO mennesker. I 1855 var der 169 indbyggere og i l865, før Mo- sjøen blev ladested, 379. Senere har folkemængden været - l875 ...... 774 188O . 1066 1881 . 1065 189O . l156 190O . 1369 1905 . 1556