Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/208

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

T.1øTTA Hr-:HnE1). 195 som vel tidligere har været overskyllet ved flodtid, er forbunden med Vestvaagøen. Offersø er ogsaa navn paa en liden halvø ved Husby paa Tomma. Øen her, som ved et par smale sunde er adskilt fra Tjøtta, er ved en ganske smal strøm, som ved lavvande er tør, skilt fra A1sten. Det enstydige ()rj’jara var i sagatiden navnet paa en strækning paa Orknøerne, som nu heder Orfe1ð. Ogsaa her er der lignende naturforhold. Der er ogsaa spor til navnet Orfyrisøy paa to steder paa Island. Gaards-nr. 85, ()“ffersøen, brugs-nr. 9, Gammelgaarden, af skyld 7.24 mark, har 2 husmandspladse,“ samt en strandsidder Paa gaarden var udsæden i 1900: 3 hl. byg, 2 hl. blandkorn og 18 hl. poteter. 1O ar have, deraf 2 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, l5 storfæ, 4 faar, 2 svin, l4 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. ()ffersøs ældre skyld var 4 vog. Eiendommen er en ø, der længe hørte under Bakke klosters gods. Gaarden tilhørte fra l792 sorenskriver Alex. Holst, som døde 183l, og eiedes senere af sønnen proprietær Hans Holst. Skaalvær. Første led er uden tvivl sk(tli, brugt om afsides- liggende huse til midlertidigt brug, skur. Gaards-nr. 91, brugs- nr. 1, af skyld 9.46 mark, har 2 husmandspladse samt 2 strand- siddere. Paa gaarden med 6 un(lerliggende pladse var udsæden i 1900 38.5 hl. poteter. 5.75 ar brugt til andre rodfrugter: gule- rødder, turnips og kaalrabi, 45O ar brugt til have, deraf lOO ar til kjøkkenhavevækster, ingen frugttræer. Husdyrhold: 1 hest, l8 storfæ, 1O faar, 2 svin og l6 høns. Der var 2 arbeids- kjærrer. Skaalvær er kirkested, handelssted, poststation og dampskibs- anløbssted. Nautøen. Navnet sigter vel til, at den har været brugt til havnegang. Gaards-nr. 97, brugs nr. 1, af skyld 16.42 mark, har 3 husmandspladse. Udsæd i 1900: 1.5 hl. byg, l.5 hl. blandkorn og l2.25 hl. poteter. 1a1O ar brugt til grønfoder og kaalrabi, 1.1O ar til have, deraf O.3O ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: l hest, 15 storfæ, 18 faar, 1 gjet og 72 høns. Der var I arbeidsl(jærre. Følgende eiendomme har i matril(ulskyld mellem 3 og 5 skyldmark: I Vevelstad Sogn ligger: Gaards-nr. 1, brugs-nr. 3 og 5, Vaag, af skyld 3.97 mark, med 2’Z2 husmandsplads. Gaards-nr. 5, brugs-nr. l, Andalen, af skyld 3.24 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 5, brugs-nr. 2, .4ndalen, af skyld 3.24 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 18, brugs-nr. 1, Langkilen, af skyld 3.73 mark, med 1 husmandsp1ads. Gaards-nr. 38, brugs-nr. l, Visthus, af skyld 3.05 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 38, brugs-nr. 3, Visthus, af skyld