Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/196

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


TJøTTA HERREn. 183 Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... . 2.7 km.2 EI1g . . . 8.3 » Ager og Eng ....... . . . 11.0 km.’ Sl(0g .......... . . I5.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr. . .... 84O.8 » Tilsammen 866.8 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Uc111111c1. Avl. Fc1a1gne(1. Byg . . 40 l. 2 hl. 5 Havre . . . 50 » 3 » 6 Poteter . . . 2.5 hl. l7 hl. 7 Græsfrø. . . .4 kg. Hø .... 20O kg. Udsæd og det til have anvendte areal i 1900: Rug ..... - ..... I hl. Byg. . . . 226 » Havre . . . 320 » Blandkorn. . . . . . 17 » Ialt kornsæd 564 hl. Poteter ......... 2 2l5 hl. Havre til gi-ønfoder .... 101 » Til andre rodfrugter end poteter anvendtes 184 ar. Areal af have var 725 ar, hvoraf 223 ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. Der var ingen frugttræer i hei-redet, 3 slaa- og meiemaskiner, 3 firhjulede og enspændte arbeidsvogne og 193 tohjulede. Agerbruget staar tilbage Almindelig dyrkes havre og byg og poteter. Dyrkningen paa oerne og i vær-ene er primitiv. Der paaføres fiskeaffald og tang som gjødsel; tang benyttes til overdæl(ning af knauser og bare steder, saa der frembringes kunstig jordbund. Jordsmonnet er paa øerne grundt, og der kræves megen regn for at give noget udbytte. Kun hist og her er der paa øerne en liden agerremse med poteter. Vaaren er lang og kold med de vedholdende nordenvinde. Sommermaanederne er taagede; sommeren kan kun regnes fra midten af juni til henimod slutningen af august