Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/182

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VELFJORDEN HERRED. I69 nemlig ligeoverfor udløbet af en aa, som kommer fra Fuglvatn og gaar forbi Fuglvasli. Der findes et elvenavn Fugla. Sidste led er vel efter de ældre former og daglignavnet Faarbærrskog, skögr. Navnet kan være oprindelig Fuglubúskögr. Daglignavnet indeholder for-berg, en fremstikkende flade af et berg, et foran større høider liggende fladt berg Drogsøen, gammelt navn Dragsøy, af drag, et sted, hvor man drager baade over et eid eller gjennem et grundt sund. Gaarden ligger paa en halvø, som er landfast ved et smalt eid, som vel engang har været overflydt. Godgraven, af grǫj; grav. Det tillagte god- maa vel ligesom i Govatn, Godøien O. lign. betegne Stedet som et godt levested. Dyrnes, gammelt navn Dýranes (?’), af dýr, dyr, maaske i denne forbindelse især ren eller elg. Navnet forekommer temmelig ofte. I enkelte tilfælde kunde det vel ogsaa være sammensat med mandsnavnet Dý)“i. Brattaas, gammelt navn Bratt(lss, den bratte aas, ligger høit oppe ovenfor en brat li ved Sørfjorden. n Enge, gammelt navn Engjar. Naust1;ik. Første led er naust, nøst. Der har her været gammelt kirkested. Rugaas. “Efter formen kan det ligge nær at forklare navnet som sammensat med “rugr, rug. 1)et synes dog lidet rimeligt at forklare navnet her paa denne maade, især da gaarden ligger temmelig høit og i en helding mod nord. Tomasli, af mandsnavnet Thomas.. Nebbaasen, af 1:(Þbb, en fremstaaende spids, her vel om en fremstikkende fjel(lpynt ligesom oldnorsk ne.fi ældre navne. Drevland, gammelt navn Dr-ifland(:?). Første led er sandsynlig (Irif, noget, som driver, i stedsnavne vel nærmest at forstaa om snedrev. Gaarden ligger i et temmelig høit og formodentlig veir- haardt pas mellem to fjelde. Skog, gammelt navn Sk(lgr, skog. Flatmo kaldtes i 1614 Flagmo, og Lflag, kan vel nærmest sættes i forbindelse med flak, bræt, skive. Vasbotn har navn af, at den ligger ved den sydøstre ende af Sausvatn. Meby, gammelt navn Miðbýr, midtgaarden, af miðr, midtre, og býr (bæ)9 gaard. Gaarden ligger paa overgangen mellem Sausvatn og Strengevatn. Graven, af grǫj“, grav. Denne-sli, ytre, af mandsnavnet Dønna9, som er opstaaet af Dionysius og navnlig har været i brug i Nordland, ogsaa i formen ])ines. ])ø)mesli, in(lre, kaldes Kr(ekan. Daglignavnet kommer af