Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VEGA HERRED. I37 Skj(E7’‘b’(B)’, 6.5 km. omtrent vest for Hysvær, bestaar af SIOærvæ-men og nogle mindre forholdsvis høie øer; de ytre øer i dette vær er nøgne. ZVOT‘’d’l)(P?’, 3 km. nordvestlig for Skjærvær, bestaar af: Nord- værøen, Husøen, Viggelsøen, Skar-vøen, Sar:gsøerne og nogle andre smaaøer; de er forholdsvis høie; øernes ytte1-side er nøgen, medens indersiden er græsklædt. Længere ude i havet, ca. 9.5 km. vest for Fuglvær, ligger Bremsteinen med nogle andre smaaøer paa syd- og nordsiden, som Andholmerne, Vaagø(-rne og Svartvaagøen; det er ubeboede klippeøer undtagen Bremsteinen, der har 2 brug. Steinene, 5.5 km. sydvest for Bremsteinen, bestaar af om- trent 2O ubeboede smaaøer. Nord for disse ligger nogle smaaøer og skjær som Leibraken, Svingla og ;SZjøla. Geologi. Paa selve Vega er der granit i den vestlige del, og landet her er høit. I den østlige del er der skifer med mar- mor, og her er landet temmelig jevnt. I den indre del er der tildels god torv. Den østlige af skifer bestaaende del er det, som har mest for dyrkning skikket jordsmon. Da der ikke hører vidtstrakte, høitliggende fjeldstrækninger til heri-edet, bliver det dyrkede area1 procentvis forholdsvis stort. C I forsænkningen mellem Troldvastinden og Gulsvaagþeldet, sydvest for gaarden Moen paa Vega er en moræne; den stræk- ker sig i en halvbue nord om Okvatn; den har en længde af ca. l km. Den er regelmæssig i form af en vold med en 5 a 10 m.s krone. Paa Vega ei-der to strandlinjer, en paa hver side af dalen ved Vika, 92 m. o. h., og to strandlinjer, en paa hver side af den flade dal til Moe-n, begge et par kilomete1- lange, paa øst- siden af Gul.S”uaag)îjeld og nordsiden af Vegtin(l; de ligger 96 m. o. h. Disse standlinjer er dels i fast fjeld, dels er det store rullestensvolde. Ved Vika paa Vega er der en lav strandflade 2O-25 m. o. h. Paa S‘øla, den lille ø paa vestsiden af Vega, er der strand- volde af rullestene op til 65 m. o. h. Paa gaarden Hestviken i Vega opkastes, efter Kra-ft, af sjøen en meget fin sand, der afsattes paa Tilrem marked til trond- hjemmerne under navn af «tinsand», ligesom den opkjøbtes til Namdalens glasværk. Huler er tidligere omtalt (bind I, pag. 205). Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 455).