Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/985

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I-11STORIE. 975 lands amt, Brønno, Velfjorden, Herø, Hatfjelddalen, Nesne, Lurø, Trænen, Rødø, Melø, Strømmen (sogn af Bodin præstegjeld), Beieren, Valnesfjorden (sogn af Fauske præstegjeld), Sørfolden, Nordfo1den, Kjerringø, Hammerø, Tysfjorden, Øst1ofoten (læge- distrikt), Gimsø, Værø, Eidsfjo1-den (sogn af Hadsel præstegjeld) og Bjørnskind (sogn af Dverberg præstegjeld), for eftertiden bliver at skrive saaledes: Brønnøy, Velfjord, Herøy, I-Iatfjelldalen, Nesna, Lurøy, Træna, Rødøy, Meløy, Straumen, Beiara, Valnesfjord, Sørfold, Norfold, Kjærringøy, Hamarøy, Tysfjord, Austlofoten, Gimsøy, Værøy, Eids- fjord og l3jørnskinn. Resolutionen er faldt, efterat den største del af denne be- skrivelse var udarbeidet, og efterat en væsentlig del af samme var publiceret. Navneforand1-ingen har saaledes ikke kunnet ske gjennem hele beskrivelsen, og da benyttelsen af andre navne i bogens sidste del vilde føre til for-vi1-ring, meddeles resolutionen her, uden at de nye navne af de nævnte grunde har kunnet benyttes.


1c-Oo “-W