Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/916

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


906 NORDLANDS AMT. Her er der en uendelig mængde hvide fngle, som folk der kalder musi (maaser), men i vort sprog heder de coccali marini. De er saa tamme som duer. De skriger bestandig, men naar dagene er blevne længere, og solen er oppe omtrent klokken 4, saa holder de nævnte fugle op med at skrige ved den tid, man skal gaa og lægge sig, og dyrene gaar til ro. Her fanger de kveiter af betydelig størrelse, og da vi kjen- der nøie til det, saa vil jeg vove at fortælle, hvad der er sikkert Vi saa kveiter, som var 61f2 fod lange og 2 fod brede og tyk- kere end l fod, og de veiet 250 pund og mere hver enkelt. Her har de bjørneskind, som er 12 fod i omkreds; de er hvide som sne, hvad den, som ikke har seet det, neppe vil tro. Vi opholdt os paa dette sted omtrent 104 dage, for at vente paa den tid, som passede for vor vært, som vilde reise til Dan- mark med sin last, der som sædvanlig bestod af stokfisk. Det er netop i mai maaned, at disse bønder reiser og fører fisken gjennem de tre kongedømmer, som ligger under -kongen af Dan- mark. Med denne tilbytter de sig de ting, som de trænger, men som de mangler. Den 14de mai-slog den time, som vi længtede efter, da vi skulde vende vore skridt mod vort vakre og elskede land, saa- ledes som vi saa gjerne vilde, og tiden var kommen til at for- lade det barmhjertige Røst. Vi tog da afsked fra dem med de ord, som vi ved tolkens hjælp kunde sige, og vi gav tilkjende, hvor stor tak vi skyldte dem. Da de havde hilset til afsked, reiste vi paa en baad, som tog 20 botte og var lastet med fisk. Vor vært førte den, og vi drog afsted for at seile til Berma (Bergen), det første sted, hvor han kunde finde god afsætning. Dette sted er omtrent 1000 latinske mil fra Røst. Ombordi dette skib gik 6 mand, samt vi l1, som var tilbage af de 68 fra det forulykkede skib. Saaledes kunde skibet stoltelig fores af l7 sjømænd. Skibet gik da gjennem bestemte rette og sikre løb ad den nærmeste og mest beskyttede vei, og vi roede altid. Da vi var komne omtrent 2OO mil fra Røst, traf vi et sted, hvor vi fandt nogle rester af et fartøi og spanter. Det blev da klart, at vore 21 tidligere fæller var helt fornlykkede. Den 29de mai kom vi til Trondhjem, som ligger paa Nor- ges kyst; det hører under kongen af Danmark. Der hviler det ærværdige legeme af den navnkundige Hellig Olav. Der var vi 1O dage for at finde god skibsleilighed, men vi fandt det il(ke. Her forlod vi vor vært fra Røst med sønner og fæller, de reiste med sin baad, og rørt tog vi afsked med dem, for at drage vor vei, idet vi gav os i Guds haand. Den 13de juni tog vi tilfods fra Tr0ndhjem, og vi reiste til Vadstena, et sted, som hører til det nævnte kongedømme Sverige,