Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/878

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


868 NORDLANDS AMT. sommerhuset og den omtalte bugt under en brat pall. Man- den paa gaarden Stamnes har sine sauer gaaende paa Sandøen om sommeren, og han fandt for nogle aar siden en spænde paa Sandø, da han grov for at bygge et nøst; denne spænde kom i to helgelænderes besiddelse, og disse bragte den til Bodø til en guldsmed, der oplyste dem om, at spænden var af guld. Den blev solgt paa Bodø, men til hvem er ikke oplyst (kaptein C. Bø-uun). Hvad Qverini beretter om landenes historie eller geografi er rigtigt. Qverini fik i ()adix juli 1431 høre om krigen mellem Genua og VeneZia, thi denne krig brød ud om vaaren under hans fravær. Stedsnavnene i Norge svarer til de hjemlige navne: Rustene er Røst, Santi er Sandø; Nidrosia, Vadstena, Stekeborg og Lødøse er jo kjendte. Ved navn nævnes Zuan Ex-anCo iSteke- borg, og han kjendes fra svenske kilder og kaldes hr. Johan Francke i Stäkeborg eller Johan Valen (d. e. italieneren); det var en af de udenlandske fogder, som Erik af Pommern anbragte i Sverige, og som blev fordrevne ved Engelbrekts reisning i aaret 1434, - altsaa to aar efter Qverinis besøg. Den erkebiskop, som italienerne traf i en af dagene mellem 14de og 28de mai i Nord- 1and, var Aslak Bolt; han foretog netop om vaaren l432 sin første visitatsreise i Nordland. 6te mai var han i Nidaros, 28de mai var han i Brønnø, samme dag som italienerne kom til Trondhjem. Erkebiskopen har seilet nordover fra Trondhjem til Nordland i de samme dage, som italienerne passerede samme vei sydover, og de har mødt hinanden et sted i leden. Erke- biskopen var 10de juni paa Rødø, 15de juni paa Bodø, 19de juni paa Steig samt 6te juli paa Alstahaug; det “er altsaa rigtigt, at han ikke var i Tron(lhjem, da italienerne var der i begyndel- sen af juni. Hvad der berettes om dagens længde og lyset om natten er i det hele rigtigt, men ikke astronomisk nøiagtigt. Querini siger, at solen var helt borte fra Røst i de tre vintermaaneder, men styrmændene siger, at dagen varede tre timer mellem 2Ode november og 2Ode februar. Deraf regnede man i 16de aarhun- drede ud, at Ru-stene og Santi var ved 730 n. br., og paa Mer- (-ators verdenskart fra 1569 er disse øer anbragt ude ihavet i nordvest for Finmarken og for Nordkap, hvor der ingen øer er. Paa Røst var i virkeligheden solen under horizonten fra 6te til 2Ode december, 5te januar varede dagen 1îfs time, men alle- rede den 20de februar over 8îZ2 time i godt veir. Skjønt de italienske beretninger indeholder meget om reisen og dens gjenvordigheder før og efter ankomsten paa R-øst, og skjønt de indeholder religiøse og filosofiske betragtninger, som